Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo verejné obstarávanie


Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny na september a október 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou", "Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly" a "Súhrnné správy". ...

Spustenie webovej stránky národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Keďže verejné obstarávanie je jednou z priorít reformy verejnej správy, úrad v rámci operačného programu Efektívna verejná správa vypracoval národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku.

Téma Neplatnosť zmluvy uzatvorenej vo verejnom obstarávaní v novom podcaste

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Kedy môže ÚVO „napadnúť“ platnosť zmluvy? Aké dôsledky z toho vyplývajú pre verejného obstarávateľa? Odpovede na tieto a aj ďalšie otázky spojené s touto témou sa dozviete v novom podcaste, ktorý si pre vás pripravila Paulína Vargicová z odboru le...

ÚVO a NKÚ: Dávame na stôl riešenia pre vyvodzovanie zodpovednosti za narábanie s verejnými peniazmi

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ“)  presadzujú potrebu vyvodzovania zodpovednosti za hospodárenie s verejnými zdrojmi. „Každý občan má právo na to, aby sa s peniazmi, ktoré odvádza štátu,...

Zodpovedné VO vedie rozhovory s odborníkmi

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Počnúc aprílom 2020 bol spustený na Úrade pre verejné obstarávanie projekt s názvom „Zodpovedné verejné obstarávanie“, realizovaný v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ spol...

Webinár: Nové jednotné pravidlá VO pre eurofondy

Kategória: Aktuality Autor/i: GrantExpert

Verejné obstarávanie dostane konečne jednotné pravidlá. Od 15. 6. 2021 vstupuje do platnosti Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorú vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a in...

Workshop o agilnom verejnom obstarávaní – inventarizačná správa o obstarávaní IKT na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v spolupráci so zástupcami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zrealizoval 18. mája 2021 workshop k prebiehajúcemu projektu „Agilné verejné obstarávanie“, ktorý je financovaný z f...

Nový podcast k problematike sociálneho verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania  podporuje Európsky sociálny fond cez Operačný program Efektívna verejná správa a jeho realizáciu pevne uchopil Úrad pre verejné obstarávanie.

Nový podcast o dodatkoch k zmluvám uzavretým na základe verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Témou ďalšieho podcastu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je problematika uzatvárania dodatkov k zmluvám uzatvoreným na základe výsledku verejného obstarávania. Ako povedala Paulína Vargicová z odboru legislatívno-právneho na úrade, zásah do pr...

Výstupy zo seminára: Nástroje verejného obstarávania inovácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 28. apríla 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska tento týždeň organizovalo seminár venovaný nástrojom verejného obstarávania inovácií.

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil novú metodickú pomôcku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Inštitút verejného obstarávania pripravil ďalší materiál pre odbornú a laickú verejnosť, ktorý môže byť nápomocný pri zodpovedaní otázok týkajúcich sa procesu verejného obstarávania. Snahou úradu bolo vytvoriť pomôcku, ktorá umožní vyhľadávanie vy...

Stále pracoviská pokračujú v aktívnej činnosti, v prvom štvrťroku takmer zdvojnásobili počet odborných usmernení

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Šesť stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), zriadených vlani postupne v jednotlivých regiónoch Slovenska so zámerom byť bližšie k verejným obstarávateľom a obstarávateľom, poskytlo v prvom štvrťroku tohto roka spolu 1 222 odbornýc...

Aktualizované príručky OP KŽP

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. apríla 2021 -  Dávame Vám do pozornosti aktualizované príručky pre prijímateľa SO – SAŽP a k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP.

MAS: Kontrolné zoznamy k procesom kontroly verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 3. apríla 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti Kontrolné zoznamy RO pre IROP k procesom kontroly verejného obstarávania.

Vláda odobrila návrh zákona z dielne ÚVO o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda vo štvrtok 7. januára 2021 schválila návrh zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy.  Hlavným zámerom je záväzok na postupné znižovanie emisií skleníkových plynov najmenej o 40 perc...

M. Hlivák: Systém EVO je po dvoch rokoch neotrasiteľným lídrom na trhu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Modernizovaný štátny Informačný systém pre elektronické verejné obstarávanie (EVO), ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), je v prevádzke presne dva roky - od 18. októbra 2018. Neotrasiteľnú pozíciu lídra na slovenskom trhu si systém ...

Spustenie webovej stránky projektu Zodpovedné verené obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od marca tohto roku prebieha projekt Zodpovedné verejné obstarávanie, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Grantov EHP a Nórska.

ÚVO na seminári zameranom na aplikačnú prax verejných obstarávaní so sociálnym aspektom

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V mestách Nitra, Banská Bystrica a Prešov sa počas troch dní od 8. do 10. septembra 2020 uskutočnil odborný seminár zameraný na Aplikačnú prax verejných obstarávaní so sociálnym aspektom, ktorej organizátorom bola Implementačná agentúra Ministerst...

ÚVO získal Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 8. júla 2020 predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) Miroslav Hlivák prevzal Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016. „Od nástupu do funkcie sa usilujem skvalitňovať činnosť úradu a jeho procesy, výs...

Štát už dnes dokáže nakupovať rýchlo, kľúč k úspechu je v príprave a odbornosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák vysvetľuje, že štát už dnes dokáže nakúpiť za verejné peniaze flexibilne a v primeraných lehotách. Preukazuje to analytická štúdia, ktorú úrad vypracoval z údajov z Vestník...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.