Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo výzva


Výzva v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. septembra 2021 - Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021. Oprávneným žiadateľom sú aj školy a samosprávy. O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC al...

Zapojte sa do výzvy pre mladých ľudí v rámci klimatického paktu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. septembra 2021 - Začala sa nová iniciatíva, ktorej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom príležitosť premeniť svoje nápady, ktoré sa týkajú ochrany klímy, na konkrétne projekty.

Nová dotačná výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. septembra 2021 - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo novú výzvu v rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín v podprograme 2.5 Fyzická debarierizácia. Účelom poskytnutia dotácie je podpora kultúry osôb so zdravo...

OP ĽZ: Výzva na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. septembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

OP ĽZ: Výzva na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. septembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.2.1/01 Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Výzva pre ZŠ Spolu múdrejší 2

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. septembra 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiace október až december 2021.

Cezhraničie: Výzva pre individuálne mikroprojekt v rámci Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. septembra 2021 - Prešovský samosprávny kraj vyhlásil 5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2...

Granty EHP a Nórska: Tretia výzva v programe Sociálny dialóg - dôstojná práca

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10 . septembra 2021 - Zahraničný správca programu - nórska vládna agentúra pre inovácie - Innovation Norway vyhlásil tretiu výzvu v rámci programu "Sociálny dialóg - dôstojná práca".

Výzva rezortu školstva Zdravie a bezpečnosť v školách 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -  7. septembra 2021 – Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2021 s termínom na predloženie žiadosti do 10. septembra 2021.

Výzva č.9/2021 Fondu na podporu umenia pre samosprávy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. augusta 2021 - Fond na podporu umenia zverejnil výzvu č. 9/2021 na podporu Mesta kultúry 2022, múzeí a galérii.

OP KŽP: Výzva na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. augusta 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia zverejnilo výzvu zameranú na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a...

Cezhraničie: VII. Výzva Euroregión Tatry na realizáciu individuálnych mikroprojektovVytlačiť

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. augusta 2021 - Zväzok Euroregión „Tatry“ vyhlásil VII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie ...

Výzva v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií uplatniteľných v praxi

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. augusta 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky zverejnilo výzvu v hodnote 1,1 milióna eur na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slove...

OP II: Výzva na malé zlepšenia eGovernment služieb je vyhlásená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. augusta 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na podporu lepších informačných služieb verejnej správy. Zo zdrojov EÚ je na výzvu vyčlenených 40 miliónov eur. Oprávneným žiadateľom...

Blíži sa uzávierka I. kola výzvy na podporu kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. augusta 2021 – Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o blížiacej sa uzávierke I. hodnotiaceho kola výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačne...

Rezort kultúry spustil výzvu pre regionálne kultúrne inštitúcie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -11 . augusta 2021 - Ministerstvo kultúry spúšťa jedinečnú výzvu, na akú regióny čakali roky. 15 miliónov pre regionálne kultúrne inštitúcie. Obce nad 1000 obyvateľov a samosprávne kraje po celom Slovensku môžu od 10. augusta do 11. nov...

OP KŽP: Zoznam aktuálnych výziev a odporúčania pre skvalitnenie prípravy žiadostí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. augusta 2021 – Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia zverejnilo zoznam aktuálnych výziev a odporúčania pre skvalitnenie prípravy žiadostí o NFP v rámci schvaľovacích procesov.

Európsky výbor regiónov: Výzva na zdieľanie skúseností miest a obcí – Európska zelená dohoda

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. augusta 2021 – Európsky výbor regiónov spustil online prieskum zameraný na príklady dobrej praxe z miestnej a regionálnej úrovne v rámci Európskej zelenej dohody 2021. Osvedčené postupy sa premietnu aj do práce miestnej pracovnej s...

Výzva pre zapojenie samospráv do česko-slovenskej fázy projektu Europe Goes Local 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. júla 2021 - Národné agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a ďalší partneri sa v roku 2016 rozhodli zapojiť do projektu dlhodobej spolupráce. Tento projekt sa nazýva „Europe Goes Local“ (Podpora práce s mládežou na...

OP KŽP: Výzva na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 2. augusta 2021 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 30.07.2021 bola zverejnená 69. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameran...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.