Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Dotácia


Zvýhodnenie sociálnych podnikov pri výstavbe nájomných bytov – o 5 % vyššia dotácia pre samosprávu na výstavbu nájomných bytov!

S účinnosťou od 01.01.2021 začína platiť novela zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Okrem iných zmien predmetná novela zakotvuje, že od 01.01.2021 sa výška dotácie zvyšuje o 5 %, ak je zhotoviteľom sociálny...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.