Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Metodické usmernenie ÚVO č. 5398-2021, Lehota na poskytnutie súčinnosti na uzavretie zmluvy v prípade ZsNH

Kategória: Metodické usmernenia Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

5398-5000/2021
Metodické usmernenie
Úradu pre verejné obstarávanie
Bratislava: 21.04.2021
Elektronickou poštou zo dňa 13.04.2021 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Vo svojej žiadosti uvádzate nasledovné:
„Mesto Topoľčany si Vás podľa ustanovenia § 147 písm. h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dovoľuje požiadať o vydanie metodického usmernenia k zákazke s nízkou hodnotou k problematike:
„Lehota na doručenie podpísanej kúpnej zmluvy v dĺžke dvoch (2) pracovných dní od oznámenia výsledku víťazovi“.
Uchádzač, ktorý sa umiestnil v poradí na 1 mieste namieta v súdnom konaní krátkosť lehoty na poskytnutie súčinnosti týkajúcej sa doručenia podpísanej kúpnej zmluvy (namieta dĺžku lehoty 2 pracovné dni) a v súdnom konaní uplatňuje voči mestu náhradu škody z dôvodu, že po neposkytnutí riadnej súčinnosti pristúpilo mesto k uzavretiu zmluvy s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na 2 mieste.
Poznamenávame, že sa jednalo o kúpnu z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

152/2016 Z.z.

Zrušený: 25. 9. 2023  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

369/1990 Zb.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  

452/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 9. 2023  


Zmena nastane

221/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

54/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  

395/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 10. 2023  


Archív zmien v legislatíve