Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2023

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 36. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 35. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 34. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 33. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 32. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zverejnili vyhodnotenie žiadostí z Programu obnovy dediny pre rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 21. augusta 2023 - V rámci Programu obnovy dediny pre rok 2023 zverejnili zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie podpory z Environmentálneho fondu.

Vyhlásenie výzvy: Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. augusta 2023 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2023 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a  multikultúrnej výchovy žiakov patri...

Od 15. augusta možno žiadať o dotáciu na stravu pre deti vo výške 160 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 12. augusta 2023 - Od 15. augusta je možné požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 160 eur. Financie sú určené na pokrytie výdavkov na obed či iné jedlo pre školopovinné dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení. Upozorn...

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok – cesty

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. augusta 2023 – Spoločný sekretariát v mene Riadiaceho orgánu vyhlasuje výzvu v súťažnom režime na predkladanie žiadostí o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, ...

Spustia mimoriadnu výzvu: Dotačný program 3 Kultúrne poukazy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 7. augusta 2023 - V roku 2023 bude cez Fond na podporu umenia a Audiovizuálny fond spustená mimoriadna výzva.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 31. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 30. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 29. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Aktuálne rozhodnutie predsedu úradu k zmluvnej zábezpeke

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu dňa 12. 07. 2023 vydal rozhodnutie č. 14969-P/2022, týkajúce sa zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky „Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B“, v ktorom sa zaoberal požiadavkou na zmluvnú zábezpeku (zábe...

Eurofondy na roky 2014 až 2020 k 21. júlu Slovensko čerpalo na 74,51 %

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 26. júla 2023 - Eurofondy na programové obdobie 2014 až 2020 sa v SR k 21. júlu čerpali na 74,51 %.

Informácia o čerpaní fondov Európskej únie k 30. júnu 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. júla 2023 – Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu o čerpaní fondov Európskej únie k 30. júnu 2023. Ide o čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Eur...

Vyhlásili ďalšiu výzvu z nových eurofondov: 50 miliónov eur zlepší prístup k vzdelávaniu na základných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. júla 2023 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo ďalšiu výzvu z nových eurofondov. V poradí štvrtá výzva z Programu Slovensko s alokáciou 50 miliónov eur je určená na podporu zákla...

Nová dotačná výzva: Podpora projektov zameraných na fyzickú debarierizáciu súvisiacu s oblasťou kultúry alebo umenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. júla 2023 - Ministerstvo kultúry SR zverejnilo novú dotačnú výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu fyzickej debarierizácie súvisiacej s oblasťou kultúry alebo umenia.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 27. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.