Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2019

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
3/2019

Novinky v kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania účinné od 30. apríla 2019

Mgr. Branislav Hudec

Dňa 30. apríla 2019 bola vydaná verzia 8 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "Systém riadenia EŠIF") na programové obdobie 2014 - 2020, pričom sa zmeny dotkli...

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Vláda SR na svojom rokovaní vo februári 2019 schválila materiál Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej aj "Stratégia"). V tomto príspevku ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.