Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Európska komisia: Kľúčové opatrenia na spoločný boj proti Covid - 19

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 25. januára 2021 – Európska komisia stanovila niekoľko opatrení potrebných na zintenzívnenie boja proti pandémii, aby urýchlilo nasadenie vakcíny v celej EÚ a aby aj naďalej zaistili dodržiavanie opatrení: bezpečná vzdialenosť, obmedz...

Úrad pre verejné obstarávanie Vám prináša druhé číslo „ÚVOdzoviek“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie Vám prináša druhé číslo „ÚVOdzoviek“ – mesačníka,  ktorého cieľom je priblížiť odbornej verejnosti nielen zaujímavé rozhodnutia ÚVO či Rady ÚVO ale napríklad aj zásadné rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

Zmeny v zákone o VO v súvislosti s 2. vlnou pandémie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 25. januára 2021 - Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje účastníkov procesu verejného obstarávania, že od 19. 01. 2021 vstúpil do platnosti a nadobudol účinnosť zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v sú...

Problémom pri obstarávaní nájomných bytov nie je zákon o verejnom obstarávaní, ale najmä nevysporiadané pozemky

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. januára 2021 - Najčastejšou chybou, ktorú robia mestá a obce pri výstavbe nájomných bytov je, že ich chcú postaviť na nevysporiadaných pozemkoch. Tým nedokážu vytvoriť podmienky pre čestnú súťaž a porušujú zákon. Deje sa tak napri...

Zbierka rozhodnutí v konaní o námietkach za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie, Miroslav Hlivák v súvislosti s inštitútom námietok pripomína: „Nezabúdajme, že sú to práve námietky, ktoré možno použiť ako nástroj na riešenie vyvstávajúcich akútnych problémov v procese verejného obstaráv...

Stále pracoviská nielen naplnili očakávania, ale dokázali sa aj prispôsobiť pandemickej situácii

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch vzhľadom na aktuálne obmedzenia proti pandémii koronavírusu poskytujú odborné poradenstvo a komunikujú so záujemcami cez elektronické prostriedky. Riaditeľ odboru stálych pracovísk ...

Od 1. januára platia nové limity pre obstarávanie nájomných bytov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. januára 2021 – Od. 1. januára 2021 platia nový limity obstarávacích nákladov  pre poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania. Nová vyhláška ustanovuje, že výška obstarávacích nákladov na 1 m2 podl...

Musí zamestnávateľ vystavovať potvrdenia zamestnancom, ktorí porušia zákaz vychádzania z dôvodu výkonu práce na pracovisku?

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzi

Vyberáme pre Vás aktuálny príspevok z internetového portálu www.pracovnepravo.sk.

Vláda odobrila návrh zákona z dielne ÚVO o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda vo štvrtok 7. januára 2021 schválila návrh zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy.  Hlavným zámerom je záväzok na postupné znižovanie emisií skleníkových plynov najmenej o 40 perc...

Európska komisia zverejnila výzvu v rámci projektu na spolufinancovanie verejného obstarávania inovačných riešení

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zámerom výzvy Európskej komisie na predkladanie návrhov je prispieť k výraznému zvýšeniu podielu európskych malých a stredných podnikov, ktoré majú prístup na trh verejného obstarávania inovácií v Európskej únii. Ide o výzvu v objeme 5 miliónov eu...

Stanovisko M. Hliváka k novele vicepremiéra Štefana Holého

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) Miroslav Hlivák upozorňuje, že novela vicepremiéra Štefana Holého vnáša do verejných nákupov chaos a je v nej viacero sporných bodov.

Výzva z programu LIFE pre MVO na podporu Európskej zelenej dohody

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. decembra 2020 – Rezort životného prostredia informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE (2014-2020) pre neziskové organizácie mimovládneho sektora na p...

Projekt LIFE - MICACC

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 09. decembra 2020 - Ministerstvo vnútra Maďarska, spolu so svojimi 9 partnermi zahájilo 01. septembra 2017 v rámci programu Life Európskej únie, Projekt LIFE16 CCA/HU/000115 LIFE  - MICACC.

Na digitalizáciu a informatizáciu pôjde 1,2 miliardy eur z plánu obnovy, informovala ministerka Remišová

Kategória: Aktuality Autor/i: Centrálny koordinačný orgán

Na digitalizáciu a informatizáciu sa vynaloží z balíka európskych financií v rámci plánu obnovy až 1,2 miliardy eur. Vyhlásila to na dnešnom bratislavskom kongrese ITAPA 2020 ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Re...

Posledná verejná konzultácia k budúcim eurofondom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. decembra 2020 – Ministerstva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie uzavrie možnosť pripomienkovať  eurofondy v nedeľu 13. decembra. Zostáva už iba posledné online kolo určené pre širokú laickú verejnosť, v ...

Na zákazku s nízkou hodnotou je preškolených vyše sto verejných obstarávateľov v troch krajoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v rámci kurzu o zákazke s nízkou hodnotou prostredníctvom svojich stálych pracovísk v troch regiónoch zaškolil už viac ako sto účastníkov. „Momentálne je preškolených 144 verejných obstarávateľov v Banskobystric...

Oznam o ďalšom posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o ďalšom posune uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu vysporiad...

Mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu

Kategória: Aktuality Autor/i: Nadácia SPP

Nadácia SPP chce riešiť aktuálne problémy s nedostatkom hygienických, ochranných pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia, navýšenia mzdových kapacít personálu starajúceho sa o fyzické osoby žijúce v zari...

Od 24. októbra do 1. novembra je vyhlásený zákaz vychádzania

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Premiér Igor Matovič s ďalšími členmi ...

Dotácia na “mimoriadne odmeny“ pre zamestnancov v prvej línii boja proti Covid-19

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

V čase pandémie v súvislosti s ochorením COVID -19 zamestnanci v sociálnych službách a sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, tak ako iné profesie v prvej línii, mimoriadnym pracovným nasadením v každodennom kontakte zabezpečujú potreb...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.