Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Rada Európskej únie schválila Nariadenie o zahraničných subvenciách

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Pod záštitou českého predsedníctva boli Radou Európskej únie dňa 28.11.2022 schválené pravidlá na boj proti zahraničným subvenciám tretích krajín, narúšajúcich hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Cieľom nariadenia je obnoviť spravodlivú hospodárs...

Kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – December 2022 a Január 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné kurzy. Aj touto aktivitou sa kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská snažia pokračovať v ...

Plánovaná odstávka IS ÚVO (9.12. - 11. 12. 2022)

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 9. decembra 2022 (piatok) od 13:00 hod. bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

ÚVO zmenilo adresu metodickej pomoci v Banskobystrickom kraji

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“, alebo „úrad“) sa stal súčasťou Regionálneho centra MIRRI SR v Banskej Bystrici, ktoré bolo v tomto krajskom meste otvorené 16. novembra 2022.

Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na úhradu zvýšených prevádzkových nákladov do 2.12.2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 22. novembra 2022 - Rezort práce zverejnil usmernenie a vzory žiadostí k poskytnutiu dotácie v rámci inflačnej pomoci.

Nová dotačná výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. novembra 2022 - Ministerstvo kultúry zverejnilo novú dotačnú výzvu v programe Kultúra znevýhodnených skupín. Žiadatelia a žiadateľky v nej môžu predkladať  svoje projekty zamerané na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutí...

Nový predseda ÚVO Peter Kubovič si prevzal agendu úradu

Kategória: Aktuality

JUDr. Peter Kubovič, ktorého dňa 9.11.2022 Národná rada (NR) SR zvolila za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“ alebo „ÚVO“), si nasledujúci deň 10.11. 2022 prevzal dekrét o zvolení do funkcie z rúk predsedu NR SR Borisa Kollára.

Profesionalizácia - úrad zverejňuje prvý termín skúšky pre získanie statusu „odborný garant“

Kategória: Aktuality

Jedným z pilierov koncepcie profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, je úprava statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom obstarávaní, a to najmä nadobudnut...

Verejné obstarávanie v eurofondoch – aktuálne školenia

Kategória: Aktuality Autor/i: GrantExpert

Popri komplexnom grantovom poradenstve ponúka portál Grantexpert.sk aj školenia či webináre. V poslednom čase sa veľkej obľube teší téma verejného obstarávania v eurofondových zákazkách. Rozhodli sa preto usporiadať 2 komplexné školenia týkajúce s...

Riaditeľ Odboru dohľadu na Fóre slovenského stavebníctva – „Musíme sa posunúť ďalej a aplikovať MEAT kritériá.“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V utorok, 25.10.2022 sa uskutočnila odborná konferencia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska s medzinárodnou účasťou, s názvom Fórum slovenského stavebníctva.

ÚVO opäť o situácii v stavebníctve

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len “úrad”) Jaroslav Lexa zastupoval úrad na konferencii Stretnutie lídrov slovenského stabebníctva, ktorá sa konala dňa 24.10.2022 v Bratislave za účasti zástupcov štátu, verejných obstarávateľov,...

Profesionalizácia - úrad zverejňuje prvé termíny skúšok pre získanie statusu „registrovaná osoba“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Jedným z pilierov koncepcie profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, je úprava statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom obstarávaní, a to najmä nadobudnut...

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 4. novembra 2022 (piatok) od 12:00 hod. bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Prvé výzvy v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. októbra 2022 – Spoločný technický sekretariát ešte v tomto roku plánuje vyhlásiť výzvy na poskytnutie príspevku pre súťažné projekty a projekty Fondu malých projektov.

Usmernenie k poskytnutiu dodatočného príspevku na výzvu budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 26. októbra 2022 - Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo Usmernenie SO č. 5 k poskytnutiu dodatočného príspevku podľa § 25a zákona o príspevku poskytovanom z...

Výber z metodickej a vzdelávacej činnosti za 3. štvrťrok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO v Košiciach a Prešove je už súčasťou Regionálnych centier MIRRI

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Žiadatelia o eurofondy a dotácie získajú v Regionálnych centrách Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) všetky informácie a služby na jednom mieste.

Usmernenie č. 7 k 21. výzve zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 25. októbra  2022  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo Usmernenie č.7 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 na predkladanie žiadostí o...

Výzva na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk: Aktualizácia č.4

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. októbra 2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo aktualizáciu č.4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblok...

Grantový program Podpora malých inovácii 2022: digitalizácia je otvorený

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. októbra 2022 - Druhý ročník  grantového programu je otvorený. Žiadať o grant môžu projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska s pomocou využitia procesu digitalizácie. Žiadať o gra...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.