Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Implementácia EŠIF k 31. decembru 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. januára 2022 - Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,68 mld. eur) je k 31.12.2021 čerpanie zdrojov vo výške 8,28 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 49,64 %.

ÚVO školí privátny sektor – Základy verejného obstarávania pre hospodárske subjekty

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie, s cieľom zvyšovania profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, pripravili školenie pre podnikateľov, ktorí majú záujem zorientovať sa v problematike obchodovania so štátom a uchádzať sa o zákazky za...

Úrad pripravil podcasty k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V súvislosti s tzv. veľkou novelou zákona o verejnom obstarávaní  (zákon č. 395/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia...

Najčastejšie chyby pri predkladaní žiadostí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. januára 2022 – Dovoľujeme si informovať, že Slovenská agentúra životného prostredia, ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia, z dôvodu eliminácie výskytu chýb, nedostatkov a zistení ...

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny Január 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou“, „Základy verejného obstarávania pre hospodárske subjekty" a "Súhrnné správ...

Nový typ súhrnnej správy pre nákup ekologických vozidiel

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Nový typ súhrnnej správy pre nákup ekologických vozidiel a vybraných služieb povinne zabezpečovaných ekologickými vozidlami

Nové finančné limity platné od 1. januára 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňom 1. januára 2022 vstupuje do účinnosti nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „úrad“) č. 493/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje nový finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri ...

Prehľad krokov a postupov - aktualizované finančné limity v infografike

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V nadväznosti na zmenu finančných limitov v zmysle vyhlášky č. 493/2021 Z. z. bola aktualizovaná aj súvisiaca infografika zobrazujúca prehľad jednotlivých finančných limitov a postupov verejného obstarávania s názvom Prehľad krokov a postupov č. 1...

Všeobecné metodické usmernenie č. 3-2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zimné „ÚVOdzovky“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Výzva na cyklodopravu v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. decembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje vyhlasuje výzvu na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci In...

Výzva aj pre krajské mestá „Moderné technológie II“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. decembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako Riadiac...

Výzva na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. decembra 2021 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo informácie k výzve na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur.

Všeobecné metodické usmernenie č. 2-2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad vydal všeobecné metodické usmernenie  č. 2-2021 k uplatňovaniu § 21a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Výzva Pomocný vychovávateľ pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 17. decembra 2021 -  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.

Rokovanie ÚVO s NKÚ a MIRRI

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), Najvyšší kontrolný úrad (ďalej len „NKÚ“) a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej len „MIRRI“) dnes 15. 12.2021 rokovali o detailoch nového systému kontroly zákaziek ...

Informácia o implementácii EŠIF k 30. novembru 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. decembra 2021 - Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,68 mld. EUR) je k 30.11.2021 čerpanie zdrojov vo výške 7,80 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 46,78 %.

Výzva Európskej klimatickej iniciatívy na predkladanie projektov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. decembra 2021 – Európska klimatická iniciatíva vyhlasuje každoročne výzvu na predkladanie projektov, a tak podporuje neziskové organizácie z členských štátov EÚ.

Nový podcast o projekte „Zodpovedné verejné obstarávanie“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ako úrad využíva peniaze z tzv. „Nórskych fondov“?  Napríklad na osvetu MEAT kritérií. Ich podstatou je získať čo možno najvyššiu kvalitu za prijateľnú cenu. Teda aby sa v súťažiach nehodnotila len cena, ale aby sa čo najefektívnejšie napĺňal prin...

Operačný program Ľudské zdroje: Výzva krok za krokom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 9. decembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 Krok za krokom. Cieľom výzvy je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnen...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.