Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2019

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
1/2019

Nové výnimky od januára 2019 - zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní

Mgr. Branislav Hudec

Nový zákon o verejnom obstarávaní nadobudol účinnosť 18. apríla 2016 a od tohto pomerne krátkeho času bol novelizovaný už deväťkrát, čo na jednej strane dokazuje mimoriadny záujem o oblasť verejnéh...

Povinnosť pre všetky právnické osoby vykonať zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Podľa novely zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri (ďalej aj "ZoOR" alebo "zákon o obchodnom registri") všetci podnikatelia musia mať od októbra 2019 zapísaných konečných užívateľov výhod v ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.