Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Limity dohľadu nad verejným obstarávaním pod prizmou rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-518/17 - Stefan Rudigier

Dátum: Autor/i: JUDr. Marek Griga Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

V rámci svojej metodickej a rozhodovacej praxe Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") často musí poukazovať na limity svojej právomoci v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním. Generálnu klauzulu limitujúcu právomoc Úradu pri výkone dohľadu predstavuje § 167 ods. 1 prvá veta zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní"), podľa ktorej: "Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ZVO ustanovených týmto zákonom."

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.