Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo verejné obstarávanie


Skupina dodávateľov a DPH

V procese verejného obstarávania nastáva často situácia, keď samostatná skupina dodávateľov vytvorí združenie s cieľom podať spoločnú ponuku a následne ju realizovať. Cieľom tohto článku je vymedziť pojem združenie právnických osôb v procese verej...

Obstarávanie zákaziek, ktorých predmetom je opakované plnenie - teoretické a praktické aspekty

V tomto príspevku sa autori venujú problematike obstarávania zákaziek, ktoré verejní obstarávatelia [1] zadávajú na pravidelnej báze, t. j. ide o plnenia, ktoré verejní obstarávatelia využívajú, resp. potrebujú mať k dispozícii nepretržite alebo d...

Verejné obstarávanie potravín vo svete

Príručka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pod názvom „Ako spolu dokážeme urobiť svetovo najzdravšie a udržateľné verejné obstarávanie potravín“ („How together we can make the world’s most healthy and sustainable public food procurement“), ...

Zákaz účasti pri tretej osobe

Zákonodarca je pomerne jednoznačný pri kategórií hospodárskych subjektov v postavení uchádzačov. Pri nich je celkom jasné, že verejný obstarávateľ má povinnosť skúmať, či hospodársky subjekt v postavení uchádzača nemá uložený zákaz účasti vo verej...

Návrhy k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november – december 2022 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Uznesenia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november – december 2022 nasledujúce uznesenia k problematike verejného obstarávania.

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch október – december 2022 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Inovácie a verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím (PCP)

Jedným z nástrojov „inovatívneho“ obstarávania je postup v tzv. fáze pred komerčným využitím (PCP). Európsky právny rámec tento postup umožňuje a upravuje zásady, na ktorých koncept PCP spočíva. Prínosy verejného obstarávania vo fáze pred komerčný...

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk po novom

S účinnosťou „veľkej“ novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) je nevyhnutné v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania, ktoré boli vyhlá...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch júl – október 2022 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.