Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania

Aktuality

Štát už dnes dokáže nakupovať rýchlo, kľúč k úspechu je v príprave a odbornosti

Kategória: Aktuality Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák vysvetľuje, že štát už dnes dokáže nakúpiť za verejné peniaze flexibilne a v primeraných lehotách. Preukazuje to analytická štúdia, ktorú úrad vypracoval z údajov z Vestníka verejného obstarávania, teda elektronického systému

Aktuality

ÚVO získal Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016

Kategória: Aktuality Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 8. júla 2020 predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) Miroslav Hlivák prevzal Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016. „Od nástupu do funkcie sa usilujem skvalitňovať činnosť úradu a jeho procesy, výsledkom ktorých je vykonávanie dohľadu nad dodržiavaní

Aktuality

Premiér: V doterajších rokovaniach o eurofondoch sme boli úspešní

Kategória: Aktuality Autor: Úrad vlády SR

Slovensku sa v doterajších rokovaniach podarilo zvrátiť niektoré návrhy v pôvodnom viacročnom finančnom rámci EÚ. Výhrady malo k výške spolufinancovania projektov, k dĺžke čerpania prostriedkov po skončení programového obdobia a k flexibilite ich využitia. Aká bude konečná dohoda o sedemročnom finan

Aktuality

O eurofondoch na roky 2021-2027 a dodatočnom balíku je už rozhodnuté

Kategória: Aktuality Autor: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. júla 2020 – Slovensko získa v novom programovom období 2021-2027 takmer 13 miliárd eur,  zvýši sa miera spolufinancovania a zachová pravidla N+3. Okrem toho pôjde na Slovensko dodatočný balík vo výške 700 miliónov eur na pokrízovú obnovu cez iniciatívu ReactEU.

Aktuality

ÚVO rieši nájomné byty

Kategória: Aktuality Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Hlavným problémom pri obstarávaní nájomných bytov v mestách a obciach sú často nevysporiadané pozemky. Miestne samosprávy tak nemajú veľa možností a zákazky zadávajú zhotoviteľom priamo bez súťaže. Zhodli sa na tom na rokovaní v stredu predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák a

Aktuality

Rokovanie pracovnej skupiny

Kategória: Aktuality Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 12. augusta 2020 sa zišla na pôde Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) pracovná skupina, ktorá začala pripravovať konkrétne návrhy na potrebné zmeny zákona o verejnom obstarávaní k téme obstarávania nájomných bytov.

Aktuality

Uzávierka výzvy: proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení

Kategória: Aktuality Autor: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. augusta 2020 – Rezort pôdohospodárstva informuje o termíne uzávierky 13. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení k 28.8.2020.

Aktuality

Návrh zákona je vysoko odborný a samosprávam uľahčí proces verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Podľa Richarda Rybníčka je návrh vypracovaný tak odborne, že ak neprejde, Únia miest Slovenska bude protestovať.

Aktuality

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy - 2020

Kategória: Aktuality Autor: GrantExpert

Podporované oblasti: Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle...

Aktuality

Audiovizuálny fond zverejnil mimoriadnu výzvu na podporu kín

Kategória: Aktuality Autor: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. augusta 2020 - Prvá časť z mimoriadnej 11-miliónovej pomoci Ministerstva kultúry SR pre nezávislú kultúru podporí kiná. Audiovizuálny fond zverejnil mimoriadnu výzvu, do ktorej sa žiadatelia môžu zapojiť od 24. augusta do 11. septembra 2020.

Aktuality

Na výzvu na kultúru znevýhodnených pôjde celý rozpočet dotačného programu

Kategória: Aktuality Autor: Združe miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. augusta 2020 – V rámci výzvy rezortu kultúry na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 sa rozdelí celý 980-tisícový rozpočet dotačného systému ministerstva na rok 2020.

Aktuality

Termíny 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania

Kategória: Aktuality Autor: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 4. septembra 2020 – Ministerstvo vnútra SR informuje o termíne 4. hodnotiaceho kola a termíne uzavretia výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania. Termín 4. hodnotiaceho kola výzvy je 9.9.2020. Ter

Aktuality

Česko na zozname červených krajín od 18. 9. 2020

Kategória: Aktuality Autor: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -  15. septembra 2020 - Česko má na zoznam takzvaných červených krajín pribudnúť od piatka 18. septembra. Ktokoľvek, kto sa vráti z územia Česka musí prísť buď s negatívnym testom nie starším ako 72 hodín, alebo prostredníctvom formulára e-hranica nastúpiť do päťdňovej domácej karantény a

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Kategória: Aktuality Autor: Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a o zmene a doplnení...

Aktuality

ÚVO na seminári zameranom na aplikačnú prax verejných obstarávaní so sociálnym aspektom

Kategória: Aktuality Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

V mestách Nitra, Banská Bystrica a Prešov sa počas troch dní od 8. do 10. septembra 2020 uskutočnil odborný seminár zameraný na Aplikačnú prax verejných obstarávaní so sociálnym aspektom, ktorej organizátorom bola Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Aktuality

Boj proti podvodom: 31. výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ

Kategória: Aktuality Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 03. septembra 2020 zverejnila Európska komisia 31. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2019 (ďalej len „správa PIF“), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Aktuality

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 4. októbra 2020 (nedeľa) 00:00 bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Aktuality

Informácia k lokalitám na výstavbu priemyselného parku

Kategória: Aktuality Autor: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 22. septembra 2020 - MH Invest s.r.o., ako obchodná spoločnosť 100% vlastnená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, si z poverenia ministerstva hospodárstva, dovoľuje touto cestou osloviť mestá a obce o pomoc pri hľadaní vhodnej lokality, resp. pozemkov na výstavbu priemyseln

Aktuality

Ďalšia výzva zameraná na súčasne umenie, kultúru a bilaterálnu spoluprácu bude čoskoro vyhlásená

Kategória: Aktuality Autor: Granty EHP a Nórska

Cieľom výzvy CLT03 bude podpora projektov rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  aktivít súčasného umenia. Hlavnou ambíciou je podpora vysokokvalitných a profesionálnych aktivít v súčasnom um

Aktuality

Revízia OP Ľudské zdroje

Kategória: Aktuality Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Revízia Operačného programu Ľudské zdroje schválená vykonávacím rozhodnutím Komisie z 11.9.2020.