Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO získal Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 8. júla 2020 predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) Miroslav Hlivák prevzal Certifikát systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016. „Od nástupu do funkcie sa usilujem skvalitňovať činnosť úradu a jeho procesy, výsledkom ktorých je vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní. Preto som systém práce na ÚVO nechal podrobiť odborníkom, ktorí ho hodnotili a dali nám spätnú väzbu a odporúčania na ďalšie skvalitnenie práce v rámci certifikačnej normy. Keďže sme kontrolný orgán, považujem za dôležité, aby kolegovia mali jasne zadefinované procesy, ktoré vedú k ich trvalému skvalitňovaniu a zvyšovaniu spokojnosti občanov. Na ÚVO sa pozerám optikou človeka, ktorý prišiel zo súkromného sektora, a ktorý je presvedčený o tom, že musíme modernizovať a zefektívňovať činnosť štátnej správy,“ hovorí Miroslav Hlivák.

Predseda úradu prevzal certifikát, ktorý deklaruje zadefinované procesy aj v rámci pro-klientskeho prístupu úradu, od riaditeľa divízie TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pána Branislava Chmela. „Úrad pre verejné obstarávanie získal systém, ktorým sa môže na jednej strane prezentovať pri svojich zákazníkoch, sú tu nastavené pravidlá, procesy a ukazovatele, na základe ktorých sa tieto procesy môžu merať a na druhej strane, zákazníci sa môžu podľa tohto systému orientovať, ako postupovať v rôznych situáciách, ktoré s úradom potrebujú riešiť.“

Úrad začal so zavádzaním systému manažérstva kvality (ďalej len „SMK“) v auguste 2019. Dňa 22. júna 2020 sa na ÚVO uskutočnil certifikačný audit STN EN ISO 9001:2016, ktorého cieľom bolo stanoviť zhody SMK úradu s požiadavkami normy. Hodnotila sa schopnosť SMK zaistiť, že ÚVO spĺňa platné zákonné, právne a zmluvné požiadavky a preskúmala sa efektivita SMK na zabezpečenie priebežného plnenia cieľov stanovených úradom. ÚVO daný audit úspešne absolvoval a stal sa držiteľom Certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016.

Implementácia systému manažérstva kvality a certifikácia sa zrealizovali v rámci národnému projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom národného projektu je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo pani Katarína Surmíková Tatranská hovorí: „Aj orgány štátnej správy sa snažia pracovať na svojej kvalite, aby kvalitu preniesli k občanovi. Po certifikácii sa netreba uspokojiť s tým, že organizácia získala certifikát, ale ISO norma núti organizácie stále pracovať a zlepšovať sa, to je pointa fungovania štátnej správy.“


Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.