Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Úrad pre verejné obstarávanie


Podpora súťaží vo vede a výskume, ÚVO vydal nový metodický materiál

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) si uvedomuje význam vedy a výskumu pre spoločnosť, a preto podporil metodickú pomoc pre vyhlasovateľov súťaží v tejto oblasti. Vydal špecifickú príručku s názvom Verejné obstarávanie v oblasti vedy ...

Rozhodnutia úradu budú preskúmavať ďalší odborníci z praxe

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) budú preskúmavať ďalší odborníci z praxe. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák rozšíril tím členov osobitnej komisie úradu, ktorí budú odborne posudzovať prvostupňové rozhodnutia ÚVO. Informovala o tom riad...

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 24. júla 2022 (nedeľa) 8:00 bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Všeobecné metodické usmernenie č. 7- 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Usmernenie úradu k zákazkám financovaným z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad dáva do pozornosti nové usmernenie týkajúce sa zákaziek financovaných z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 17. júla 2022 (nedeľa) 8:00 bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny Júl a August 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy „Zmeny v zmysle novely ZVO (Zákazka s nízkou hodnotou; Súhrnné správy; Výnimky zo ZVO)“, „Základy verej...

Úrad vlády SR a Úrad pre verejné obstarávanie podpísali dohodu o spolupráci

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Bratislava 24. júna 2022 – Pri využívaní prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR sa posilní transparentnosť a zefektívnia procesy kontroly dodržiavania pravidiel verejného obstarávania. Vyplýva to z dohody o spolupráci, ktorú uzavrel Úrad vlády...

Posudzovanie dopadov verejných politík

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 21. júna 2022 sa zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) zúčastnili na diskusii o dopadoch verejných politík, ktorú organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

ÚVO a Úrad vlády pokračujú so školeniami k elektronickej platforme v regiónoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 21. júna 2022 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie na tému „Elektronická platforma v zákazke s nízkou hodnotou“, ktoré zorganizovalo Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie v Banskej Bystrici v spolupráci s Úradom vlády Slovenske...

Profesionalizácia - úrad už pozná mená externých členov skúšobných komisií

Kategória: Aktuality

Tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla o. i. komplexnú úpravu koncepcie  profesionalizácie vo verejnom obstarávaní. Jedným z pilierov tejto koncepcie je úprava statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom o...

M. Hlivák odpočtuje naplnenie svojho mandátu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Konferencia o stavebníctve

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) Jaroslav Lexa sa dňa 16. mája 2022 zúčastnil na konferencii s názvom Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2022, na ktorej sa diskutovalo o aktuálnej situácii v stavebníctve.

M. Hlivák: ÚVO vydal avizovaný materiál k dodatkom, na pracovnej úrovni bol odkonzultovaný s EK

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávania (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák oznámil, že úrad vydal avizovaný, ďalší materiál k uzatváraniu dodatkov k zmluvám.  Ide o všeobecné metodické usmernenie, ktoré bolo odkonzultované na pracovnej úrovni so z...

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality

Od 20. mája 2022 (piatok) 12:00 bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Výber z metodickej a vzdelávacej činnosti za 1. štvrťrok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO spojil sily v boji proti korupcii s Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák podpísal dnes 4.4.2022 memorandum o spolupráci s predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zuzanou Dlugošovou.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.