Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Úrad pre verejné obstarávanie


Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 7. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu v zjednodušenej forme vo formáte týždenného prehľadu výstupov úradu prináša v skrátenej podobe rozhodnutie úradu o uložení pokuty účastníkovi konania, ktorý porušil zákon o verejnom obstarávaní a rozhodnutia úradu, ktorými ...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 6. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prehľad výstupov úradu prináša dve rozhodnutia o uložení pokuty účastníkom konania, jedno rozhodnutie úradu, ktorým úrad zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného a jedno rozhodnutie úradu, ktorým námietky navrhovateľa zamietol.

Splnenie požiadavky na predloženie bezpečnostných certifikátov v rozhodnutí predsedu úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu vydal rozhodnutie č. 16097-9000/2023 zo dňa 08. 02. 2024 vo veci zákazky na predmet „Verejné športoviská a detské ihriská“. Predmetom posúdenia bolo vyhodnotenie splnenia požiadavky na predloženie bezpečnostných certifikátov vydanýc...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 5. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodnutie o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 172 zákona o verejnom obstarávaní a prehľad rozhodnutí úradu vydávame v zjednodušenej forme aj tento týždeň. 

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Február 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné prezenčné a online kurzy na témy: ,,Zákazka s nízkou hodnotou s praktickou ukážkou“, ,,Zákazka s nízkou hodnotou a Referencia v ko...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 4. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prehľad rozhodovacej praxe v rozhodnutiach úradu, ktoré vydal odbor dohľadu, si prečítate na prvých stranách prehľadu výstupov úradu.

Posúdenie bežnej dostupnosti v rozhodnutí predsedu ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu dňa 25. 01. 2024 vydal rozhodnutie č. 14038-9000/2023, ktorým korigoval odôvodnenie rozhodnutia úradu č. 12263-6000/2023-OD, 12558-6000/2023-OD zo dňa 08. 09. 2023 (týmto rozhodnutím úrad zamietol námietky navrhovateľov smerujúce pr...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 3. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V týždennom prehľade výstupov úradu nájdete informácie, ktoré úkony verejného obstarávateľa mali vplyv na verejné obstarávanie a akým spôsobom úrad nariadil odstrániť protiprávny stav.

Profesionalizácia – ÚVO zverejňuje ďalšie termíny skúšok pre získanie statusu „odborný garant“ a „registrovaná osoba“ na rok 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Koncepcia profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, ktorú priniesla tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 31.03.2024, zahŕňa aj úpravu statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom obstarávaní, a to nadobu...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 2. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Naštudovanie rozhodovacej praxe úradu môže pomôcť verejným obstarávateľom v lepšej orientácii v problematike zadávania zákaziek a vyvarovaniu sa chýb. V aktuálnom týždňovom zjednodušenom prehľade výstupov ÚVO ponúka tri rozhodnutia.

ÚVO povýzva na školenie Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ (Program Slovensko) v novom programovom období

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov na školenie Pravidlá pre eurofondové zákazky. 

Končí lehota na predloženie súhrnnej správy pre nákup ekologických vozidiel

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO opätovne upozorňuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov na povinnosť elektronicky zaslať Úradu pre verejné obstarávanie vyplnenú súhrnnú správu o zmluvách na ekologické vozidlá do 30. januára 2024, ktoré uzatvorili za obdobie predchádzaj...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 1. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Aj v roku 2024 bude ÚVO prinášať prehľad rozhodovacej a metodickej praxe úradu v zjednodušenej podobe.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 52. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Jednoduchý prehľad výstupov úradu prináša aj v 52. týždni rozhodnutia úradu, ktoré zamietli námietky navrhovateľa, zastavili konanie či skonštatovali porušenie zákona o verejnom obstarávaní. 

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 51. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov úradu za 51. týždeň ponúka prehľad rozhodnutí vydaných odborom dohľadu, predsedom úradu, ako aj metodické usmernenia. 

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 50. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 49. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný report výstupov úradu prináša v dnešnom prehľade rozhodnutie, v ktorom úrad námietky navrhovateľa proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov vo verejnej súťaži posúdil ako opodstatnené.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 48. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad vydal v uplynulom týždni rozhodnutia, v ktorých námietky navrhovateľa zamietol alebo konania zastavil.

Predseda ÚVO: Procesy sú stále dlhé. Každá kauza nám sprísni legislatívu, goldplating pretrváva

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie trápi niekoľko problémov naraz. V rámci jeho rozvoja a zlepšenia má úrad pred sebou množstvo výziev.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.