Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Eurofondy


Ku koncu júna bolo z nových eurofondov zazmluvnených 20 percent prostriedkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 9. júla 2024 - Z celkového balíka 12,59 miliardy eur v Programe Slovensko boli v 152 výzvach pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k 30. júnu sprístupnené finančné prostriedky vo výške 5,67 miliardy eur, čo je 45,01 % z celko...

Nová Rada vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti EÚ: Pomôže zabudnutým okresom a zlepší čerpanie eurofondov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

V historickej budove Národnej rady SR sa pod vedením ministra investícií Richarda Rašiho uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie. Táto platforma vznikla na základe požiadavky komunálnych lí...

ÚVO povýzva na školenie Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ (Program Slovensko) v novom programovom období

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov na školenie Pravidlá pre eurofondové zákazky. 

Publikácia Úradu vlády SR: Moderné regióny vďaka eurofondom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. decembra 2023 - Úrad vlády SR vydal plnofarebnú publikáciu s názvom “Moderné regióny vďaka eurofondom,” ktorá predstavuje viac ako 65 úspešných projektov financovaných s pomocou Európskych štrukturálnych a investičných fondov v je...

Dôvodom slabého čerpania peňazí z EÚ je zbytočná byrokracia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 13. decembra 2023 - V Čiernom sa stretli starostovia a primátori z celého Slovenska, aby poukázali na problémy pri čerpaní peňazí z fondov EÚ. Podujatie s názvom „Úskalia a slasti rozvoja cestovného ruchu v regióne Beskydy“ sa konalo ...

Sekcia regionálneho rozvoja a eurofondov Rady ZMOS so stretla v Sliači

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 3. decembra 2023 – Sekcia regionálneho rozvoja a eurofondov Rady ZMOS zasadala koncom novembra v Sliači na pozvanie členky sekcie a primátorky Sliača Ľubice Balgovej.

Zelené projekty z eurofondov zlepšujú kvalitu života, pre obce je problémová ich udržateľnosť

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava  -  30. októbra  2023 – Podiel verejnej zelene v mestách a obciach sa podarilo zvýšiť, ale stále jej máme málo. Kým odhad na rok 2023 hovoril o náraste na 3,1 %, kontrolované obce sa dostali na úroveň len jedného percenta.

Minister Peter Balík: Našu eurofondovú misiu sme úspešne splnili

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Záchrana starých eurofondov, úspešné naštartovanie nového programového obdobia, ale i odporúčania pre nové vedenie štátu na pokračovanie reforiem – to sú výsledky päťmesačnej misie Petra Balíka na čele Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja...

Viac peňazí z eurofondov pôjde priamo do samospráv a regiónov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík na spoločnom rokovaní s vrcholnými predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a združenia krajov SK8 zhodnotil takmer päťmesačné pôsobenie úradníckej vl...

Minister Balík na stretnutí ministrov v Murcii: Úspešná Európa potrebuje súdržnosť, silné regióny a jednoduchšie pravidlá pri čerpaní eurofondov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Politika súdržnosti je kľúčovým nástrojom, ako znížiť ekonomické rozdiely medzi európskymi štátmi, posilniť regióny a udržať Európsku úniu silnú a konkurencieschopnú. Na neformálnom stretnutí ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti v španiel...

Posilňujeme regióny a eurofondovú obálku im navyšujeme o viac ako 200 miliónov eur

Kategória: Aktuality

Záleží nám na silných a úspešných regiónoch, preto sme pre ne z nových eurofondov vyčlenili viac peňazí. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) presunulo celú svoju alokáciu priamo na regióny. K pôvodnej sume ...

Minister Peter Balík: Skvelá správa – pre Slovensko sme z eurofondov zachránili 700 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Podarilo sa skoro nemožné. Vďaka systémovým opatreniam úradníckej vlády sa čerpanie eurofondov výrazne zdynamizovalo a podarilo sa tak odvrátiť hrozbu prepadnutia stoviek miliónov eur z dobiehajúceho programového obdobia. Dnes o tom informoval min...

Eurofondy na roky 2014 až 2020 k 21. júlu Slovensko čerpalo na 74,51 %

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 26. júla 2023 - Eurofondy na programové obdobie 2014 až 2020 sa v SR k 21. júlu čerpali na 74,51 %.

Vyhlásili ďalšiu výzvu z nových eurofondov: 50 miliónov eur zlepší prístup k vzdelávaniu na základných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. júla 2023 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo ďalšiu výzvu z nových eurofondov. V poradí štvrtá výzva z Programu Slovensko s alokáciou 50 miliónov eur je určená na podporu zákla...

Informácia o čerpaní fondov Európskej únie k 30. júnu 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. júla 2023 – Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu o čerpaní fondov Európskej únie k 30. júnu 2023. Ide o čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Eur...

Čerpanie fondov Európskej únie k 31. máju 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. júna 2023 – Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu o čerpaní prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov  III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka) ...

Prvé zdroje z eurofondov 2021 - 2027 podporia rozvoj regiónov, školy, športoviská, cesty a zatepľovanie domov

Kategória: Aktuality

Bratislava – 8. januára 2023 - Európska komisia uhradila prvé zálohové platby na nové eurofondy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR tak získalo na eurofondový program – Program Slovensko – a dva programy Interreg spo...

Európska komisia schválila Slovensku presun eurofondov na pomoc obyvateľom a firmám

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. októbra 2022 - Európska komisia schválila Slovensku žiadosť o presun nevyužitých fondov EÚ na pomoc obyvateľom a firmám zasiahnutým vysokými cenami energií. Informovala o tom ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informati...

S novými eurofondami nové regionálne centrá MIRRI v siedmich regiónoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. septembra 2022 – Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie vytvára regionálne centrá, ktoré budú ponúkať lepšie a profesionálnejšie služby štátu pre občanov. Cieľom rezortu je vytvorenie „one stop centier“ s ci...

Nové eurofondy 2021-2027 prinesú 2,6 miliardy eur do školstva, vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. septembra 2022 - Do školstva, vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií bude Slovensko v novom programovom období 2021 – 2027 investovať z eurofondov viac ako 2,6 miliardy eur.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.