Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Publikácia Úradu vlády SR: Moderné regióny vďaka eurofondom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. decembra 2023 - Úrad vlády SR vydal plnofarebnú publikáciu s názvom “Moderné regióny vďaka eurofondom,” ktorá predstavuje viac ako 65 úspešných projektov financovaných s pomocou Európskych štrukturálnych a investičných fondov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Je v poradí už štvrtou publikáciou Úradu vlády SR zo série publikácií "Eurofondy pomáhajú."

Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené podľa toho, či sa nachádzajú na západnom, strednom alebo východnom Slovensku. Na konci publikácie je možné nájsť aj niekoľko národných projektov, ktoré zastrešujú takmer celé územie Slovenskej republiky. 

Zo sprievodného textu sa čitatelia dozvedia všetky základné informácie o konkrétnom projekte a jeho prínose pre obyvateľov a región, ako aj  tipy na výlety. Novinkou je QR kód pri vybraných projektoch, prostredníctvom ktorého sa po načítaní mobilným telefónom zobrazí video daného projektu na platforme "youtube."

Brožúra je zaujímavo poňatou propagáciou eurofondov a ich pomoci Slovensku. Fotograficky a informačne je veľmi pestrá a bohatá. Cieľom je predstaviť širokej verejnosti príklady dobrej praxe, teda príklady projektov, ktoré prispeli k rozvoju Slovenska, ochrane životného prostredia, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a odstraňovaniu regionálnych rozdielov a zároveň môže byť inšpiráciou pre zlepšenie života aj vo vašom regióne. Na výrobe a tlači publikácie participovala SOŠ polygrafická v Bratislave.

Tlačená verzia publikácie je vydaná v náklade 2000 kusov a občania ju môžu bezplatne získať v sieti Regionálnych centier MIRRI SR v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a  Prešove. Elektronickú verziu publikácie nájdete TU.

Zdroj: Úrad vlády SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie