Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Články

O aplikácii

Internetový portál vydavateľstva Wolters Kluwer SR s. r. o. obsahujúci odborné informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre podnikateľskú, aj nepodnikateľskú sféru.

VOvPRAXI ponúka široké spektrum obsahovo štruktúrovaných informácií s rýchlym a jednoduchým používateľským prístupom v nasledujúcich oblastiach:

AKTUALITY - krátke príspevky z aktuálneho legislatívneho diania a rôzne spravodajské aktuality z diania na Slovensku, novinky Úradu pre verejné obstarávanie, Zbierky zákonov.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - PRÁVO A PRAX - odborný dvojmesačník obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, dotácií, prináša stručný prehľad súdnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, praktické príklady a ďalšie užitočné informácie. Súčasťou je aj archív časopisu od roku 2015.

VÝZVY - prehľad aktuálne zverejnených a vyhlásených výziev.

LEGISLATÍVA - prehľad právnych predpisov, ktoré sú prepojené so systémom právnych informácií ASPI.

Renomovaný autorský kolektív pripravuje odborný obsah pre:

  • verejných obstarávateľov/obstarávateľov, dotovaných obstarávateľov,
  • záujemcom a uchádzačom, medzi ktorých zaraďujeme podnikateľov, nepodnikateľov, obce, mestá a ďalších,
  • širokú právnickú, ale aj neprávnickú verejnosť, ktorá sa venuje problematike verejného obstarávania.

Prvoradým kritériom portálu VOvPRAXI je jeho AKTUÁLNOSŤ. Odborný autorský kolektív zabezpečuje aktualizáciu vždy, keď dôjde k akejkoľvek zmene. Poskytované informácie sú v súlade s platnou legislatívou.

Výhody vyplývajúce s používania internetového portálu:

AKTUÁLNOSŤ a KVALITA – Obsah internetového portálu pripravuje tím odborníkov s dlhoročnou skúsenosťou, t. j. pracovníci ministerstiev, Finančného riaditeľstva SR, lektori školení pre verejné obstarávanie, pracovníci rôznych spoločností venujúcich sa verejnému obstarávaniu, renomovaní pedagógovia viacerých slovenských univerzít, právnici a iní odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.

ÚSPORA ČASU a VČASNÁ INFORMOVANOSŤ - V dnešnej dobe už nie je v silách jednotlivca sledovať v reálnom čase všetko, čo sa v oblasti verejného obstarávania deje. Internetový portál šetrí váš čas a monitoruje situáciu za vás, pretože máte neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni! Na všetky zmeny vás včas upozorníme. Súčasne sa dozviete aj o ich vplyve na Vašu prácu.

PRÁVNA ISTOTA a SPOĽAHLIVOSŤ – Vďaka prepojeniu s právnym informačným systémom ASPI sú informácie vždy v súlade s platnou právnou úpravou.

Súčasťou autorského kolektívu sú:

JUDr. Juraj Tkáč, PhD. JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková, PhD.
Mgr. Branislav Hudec "Okrúhly stôl obstarávania"
JUDr. Ľubomír Púček Mgr. Juraj Hedera
Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD. Mgr. Jakub Michalica
Havel & Partners s. r. o. ...

 

Testovanie ZADARMO počas 10 dní

Zaregistrujte sa na www.vovpraxi.sk a využite možnosť bezplatne si vyskúšať výhody portálu po dobu 10 dní.

CHCEM VYSKÚŠAŤ

10 dňovou bezplatnou registráciou na www.vovpraxi.sk/sk/registracia si vytvoríte vlastný užívateľský účet. Prihlasovacími údajmi sú vaša emailová adresa a heslo. Registráciou získate bezplatnú demolicenciu na prístup do aplikácie. Demolicenciu nie je možné predĺžiť, ak máte záujem využívať aplikáciu aj naďalej po uplynutí jej platnosti, je potrebné si objednať predplatné. V testovacej verzii nie je nárok na bezplatný odpovedný servis.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.