Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Články

O aplikácii

Internetový portál vydavateľstva Wolters Kluwer SR s. r. o. obsahujúci odborné informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre podnikateľskú, aj nepodnikateľskú sféru.

VOvPRAXI ponúka široké spektrum obsahovo štruktúrovaných informácií s rýchlym a jednoduchým používateľským prístupom v nasledujúcich oblastiach:

AKTUALITY - krátke príspevky z aktuálneho legislatívneho diania a rôzne spravodajské aktuality z diania na Slovensku, novinky Úradu pre verejné obstarávanie, Zbierky zákonov.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - PRÁVO A PRAX - odborný dvojmesačník obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, dotácií, prináša stručný prehľad súdnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, praktické príklady a ďalšie užitočné informácie. Súčasťou je aj archív časopisu od roku 2015.

LEGISLATÍVA - prehľad právnych predpisov, ktoré sú prepojené so systémom právnych informácií ASPI.

Renomovaný autorský kolektív pripravuje odborný obsah pre:

  • verejných obstarávateľov/obstarávateľov, dotovaných obstarávateľov,
  • záujemcom a uchádzačom, medzi ktorých zaraďujeme podnikateľov, nepodnikateľov, obce, mestá a ďalších,
  • širokú právnickú, ale aj neprávnickú verejnosť, ktorá sa venuje problematike verejného obstarávania.

Prvoradým kritériom portálu VOvPRAXI je jeho AKTUÁLNOSŤ. Odborný autorský kolektív zabezpečuje aktualizáciu vždy, keď dôjde k akejkoľvek zmene. Poskytované informácie sú v súlade s platnou legislatívou.

Výhody vyplývajúce s používania internetového portálu:

AKTUÁLNOSŤ a KVALITA – Obsah internetového portálu pripravuje tím odborníkov s dlhoročnou skúsenosťou, t. j. pracovníci ministerstiev, Finančného riaditeľstva SR, lektori školení pre verejné obstarávanie, pracovníci rôznych spoločností venujúcich sa verejnému obstarávaniu, renomovaní pedagógovia viacerých slovenských univerzít, právnici a iní odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.

ÚSPORA ČASU a VČASNÁ INFORMOVANOSŤ - V dnešnej dobe už nie je v silách jednotlivca sledovať v reálnom čase všetko, čo sa v oblasti verejného obstarávania deje. Internetový portál šetrí váš čas a monitoruje situáciu za vás, pretože máte neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni! Na všetky zmeny vás včas upozorníme. Súčasne sa dozviete aj o ich vplyve na Vašu prácu.

PRÁVNA ISTOTA a SPOĽAHLIVOSŤ – Vďaka prepojeniu s právnym informačným systémom ASPI sú informácie vždy v súlade s platnou právnou úpravou.

Súčasťou autorského kolektívu sú:

JUDr. Juraj Tkáč JUDr. Miriam Slobodníková
"Okrúhly stôl obstarávania" JUDr. Simona Laktišová
JUDr. Marek Griga Mgr. Branislav Hudec
Mgr. Michal Makúch Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.
JUDr. Jana Zemková, PhD. Mgr. Ing. Maroš Katkovčin
Grantexpert ...

 

Testovanie ZADARMO počas 10 dní

Zaregistrujte sa na www.vovpraxi.sk a využite možnosť bezplatne si vyskúšať výhody portálu po dobu 10 dní.

CHCEM VYSKÚŠAŤ

10 dňovou bezplatnou registráciou na www.vovpraxi.sk/sk/registracia si vytvoríte vlastný užívateľský účet. Prihlasovacími údajmi sú vaša emailová adresa a heslo. Registráciou získate bezplatnú demolicenciu na prístup do aplikácie. Demolicenciu nie je možné predĺžiť, ak máte záujem využívať aplikáciu aj naďalej po uplynutí jej platnosti, je potrebné si objednať predplatné. V testovacej verzii nie je nárok na bezplatný odpovedný servis.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.