Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, podnikateľov, obce a mestá

Vybrali sme pre vás z časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax

Zahraničné úradné dokumenty a požiadavka na ich predkladanie vo fo...

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020 JUDr. Juraj Tkáč

Najmä v nadlimitných verejných obstarávaniach sa vyskytujú pomerne často prípady, keď priamo uchádzač má sídlo v zahraničí, resp. využíva kapacity tretej osoby zo zahraničia. V rámci tohto príspevku analyzujeme, či a v akom rozsahu je potrebné na ...

Zoznam hospodárskych subjektov v rámci aplikačnej praxe

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021 JUDr. Simona Laktišová

Úrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVO“) vedie niekoľko registrov, resp. zoznamov týkajúcich sa hospodárskych subjektov. Konkrétne ÚVO vedie Zoznam hospodárskych subjektov (ďalej len „ZHS“), Register osôb so zákazom úča...

Stanovenie predpokladanej hodnoty koncesie

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021 Mgr. Michal Makúch Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

Tento príspevok nadväzuje na už publikovaný príspevok autorov na tému „Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky – základný determinant úspešnosti procesu verejného obstarávania“, pričom v tomto príspevku autori osobitne adresujú a analyzujú probl...

Zásadné novinky a aktuálne zmeny v eurofondovom verejnom obstarávan...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021 Mgr. Branislav Hudec

Koncom roku 2020 sa podarilo priniesť zásadné zmeny v pravidlách na kontrolu zákaziek financovaných z fondov Európskej únie. Aktualizoval sa Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na programové obdobie 2...

Aktuálne zmeny v legislatíve

79/2015 Z.z.

Schválený 17. 3. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 3. 7. 2021  

300/2005 Z.z.

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

150/2013 Z.z.

Schválený 15. 5. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

292/2014 Z.z.

Schválený 17. 9. 2014 Účinný 1. 11. 2014 Novelizovaný: 15. 6. 2021  

136/2001 Z.z.

Schválený 27. 2. 2001 Účinný 1. 5. 2001 Novelizovaný: 27. 12. 2016 Zrušený: 1. 6. 2021  

162/2015 Z.z.

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

160/2015 Z.z.

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 8. 2021  

343/2015 Z.z.

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 2. 8. 2021  

523/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 2. 8. 2021