Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, podnikateľov, obce a mestá

Vybrali sme pre vás z časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax

Aktuálne zmeny v legislatíve

575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Schválený 12. 12. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 3. 2023  

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Schválený 2. 10. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 14. 12. 2005 Účinný 1. 2. 2006 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Schválený 27. 4. 1976 Účinný 1. 10. 1976 Novelizovaný: 1. 4. 2023 Zrušený: 1. 4. 2024  

301/2005 Z.z. Trestný poriadok

Schválený 24. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty

Schválený 6. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.