Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, podnikateľov, obce a mestá

Vybrali sme pre vás z časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax

Aktuálne zmeny v legislatíve

56/2012 Z.z. o cestnej doprave

Schválený 31. 1. 2012 Účinný 1. 3. 2012 Novelizovaný: 21. 5. 2022  

300/2005 Z.z. Trestný zákon

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 5. 2022  

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 5. 2022  

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 11. 2004 Novelizovaný: 1. 5. 2022  

162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Schválený 12. 12. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 6. 2022  

Aktuality

Informácia o implementácii EŠIF k 30. aprílu 2022

Združenie miest a obcí Slovenska

Usmernenie č. 2 k 69. výzve na budovanie verejných kanalizácií

Združenie miest a obcí Slovenska

Parlament schválil novelu zákona o eurofondoch

Združenie miest a obcí Slovenska

M. Hlivák odpočtuje naplnenie svojho mandátu

Úrad pre verejné obstarávanie

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.