Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, podnikateľov, obce a mestá

Vybrali sme pre vás z časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax

Kedy obstarávať centrálne a kedy príležitostne?

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020 JUDr. Simona Laktišová

Inštitút centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní a inštitút príležitostného obstarávania predstavujú užitočné nástroje pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Oba inštitúty sú upravené v prvej časti zákona č. 343/205 Z. z. o verejn...

Zahraničné úradné dokumenty a požiadavka na ich predkladanie vo fo...

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020 JUDr. Juraj Tkáč

Najmä v nadlimitných verejných obstarávaniach sa vyskytujú pomerne často prípady, keď priamo uchádzač má sídlo v zahraničí, resp. využíva kapacity tretej osoby zo zahraničia. V rámci tohto príspevku analyzujeme, či a v akom rozsahu je potrebné na ...

Certifikát EMAS ako legitímny nástroj zelených podmienok účasti a j...

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020 JUDr. Juraj Tkáč

Certifikát  EMAS predstavuje legitímny nástroj tzv. zelenej podmienky účasti, pričom certifikát ISO 14001 nepredstavuje automaticky ekvivalentný doklad pre certifikát EMAS. Uvedené teda znamená, že verejný obstarávateľ môže v rámci podmienok techn...

Aktuálne zmeny v legislatíve

523/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

221/2019 Z.z.

Schválený 19. 6. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

177/2018 Z.z.

Schválený 15. 5. 2018 Účinný 1. 9. 2018 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

300/2005 Z.z.

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

372/1990 Zb.

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 1. 10. 1990 Novelizovaný: 1. 12. 2020