Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, podnikateľov, obce a mestá

Vybrali sme pre vás z časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax

Aktuálne zmeny v legislatíve

369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 24. 11. 1990 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

300/2005 Z.z. Trestný zákon

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Schválený 26. 10. 2010 Účinný 1. 1. 2011 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Schválený 15. 5. 2013 Účinný 1. 1. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

Novinky

Zadaním emailovej adresy a odoslaním formulára udeľujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Pre bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pozrite stránku Informácie o spracovaní osobných údajov.