Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, podnikateľov, obce a mestá

Vybrali sme pre vás z časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax

Štatistika o verejnom obstarávaní za rok 2019

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020 Ivana Hodošiová

Úrad pre verejné obstarávanie už desať rokov na svojej webovej stránke zverejňuje štatistiku verejných obstarávaní.  Tento článok sa bude venovať najmä aktuálnym dátam za rok 2019 a v niektorých prípadoch porovná údaje za posledné tri roky, kedy u...

Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky - základný determinant ús...

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020 Mgr. Michal Makúch Mgr. Ing. Maroš Katkovčin

Tento príspevok poukazuje na dôležitosť správneho stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá predovšetkým determinuje možnosti voľby postupu verejného obstarávania zákazky, identifikuje priame právne aj faktické dôsledky tohto inštitútu pre ...

Aktuálne novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od konc...

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020 Branislav Hudec

Metodické pravidlá pre oblasť eurofondového verejného obstarávania v programovom období 2014 – 2020 sa na centrálnej úrovni aktualizujú ku koncu apríla a ku koncu októbra. Do 30 pracovných dní od ich účinnosti sú riadiace orgány zodpovedné za oper...