Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, podnikateľov, obce a mestá

Vybrali sme pre vás z časopisu Verejné obstarávanie - právo a prax

Zahraničné úradné dokumenty a požiadavka na ich predkladanie vo fo...

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2020 JUDr. Juraj Tkáč

Najmä v nadlimitných verejných obstarávaniach sa vyskytujú pomerne často prípady, keď priamo uchádzač má sídlo v zahraničí, resp. využíva kapacity tretej osoby zo zahraničia. V rámci tohto príspevku analyzujeme, či a v akom rozsahu je potrebné na ...

Aktuálne zmeny v legislatíve

161/2015 Z.z.

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 5. 2021  

67/2020 Z.z.

Schválený 2. 4. 2020 Účinný 4. 4. 2020 Novelizovaný: 31. 3. 2021  

575/2001 Z.z.

Schválený 12. 12. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 3. 2021  

343/2015 Z.z.

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 19. 1. 2021  

42/1994 Z.z.

Schválený 27. 1. 1994 Účinný 28. 2. 1994 Novelizovaný: 19. 1. 2021