Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2024

Výzva Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa

Kategória: Výzvy

Bratislava – 21. februára 2024 – Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bola vyhlásená výzva Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa, na ktorú je zo zdrojov Európ...

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 7/2024

Kategória: Výzvy

Bratislava - 22. februára 2024 – Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 7/2024 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky aj v rámci podprogramov 1.6.5 D, 4.3.1 a 4.3.2.

Verejná konzultácia k pripravovanej grantovej výzve na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska

Kategória: Výzvy

V utorok 6.2.2024 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zastúpené zamestnancami sekcie digitálnej agendy a v spolupráci s IT asociáciou Slovenska zorganizovalo pilotnú verejnú konzultáciu k pripravovanej grantovej výzve...

Plánované výzvy na podporu digitálnych projektov v rámci programu Digitálna Európa na rok 2024

Kategória: Výzvy

Program Digitálna Európa je hlavný program Európskej únie pre rozsiahlu digitálnu transformáciu hospodárstva a spoločnosti. Zameraný je na nasadzovanie nových digitálnych technológií a služieb v praxi a posilnenie strategickej autonómie EÚ v rámci...

Zmeny k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Kategória: Výzvy

Bratislava – 8. februára 2024 – Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 oznamuje zmeny vo výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

Ministerstvo práce vyhlasuje výzvu Krok za krokom II. na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kategória: Výzvy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlasuje výzvu o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Krok za krokom II.. Oprávnení žiadatelia môžu žiadať o finančný príspevo...

Dotácie na energie: výzva bola aktualizovaná

Kategória: Výzvy

Bratislava - 30. januára 2024 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty verejnej správy, cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby...

Bola vyhlásená nová výzva: Podpora opatrovateľskej služby

Kategória: Výzvy

Bratislava - 30. januára 2024 - Poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného prísp...

Deviata výzva envirorezortu z Programu Slovensko za vyše 23 miliónov eur je určená na podporu triedeného zberu a zberných dvorov

Kategória: Výzvy

Bratislava – 29. januára 2024 - Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027.

Výzva na Podporu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav

Kategória: Výzvy

Bratislava - 28. januára 2024 - Výzva na Podporu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav má predpoklad vyhlásenia vo februári toho roka.

Informácia k dotáciám na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Kategória: Výzvy

Bratislava – 24. januára 2024 - V  rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť (tzv. výzva 2.1) a výzvy na pre...

Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu č. 7/2024

Kategória: Výzvy

Bratislava - 8. januára 2024 - Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej repub...

Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu č. 8/2024

Kategória: Výzvy

Bratislava - 9. januára 2024 - Fond na podporu umenia  v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej repu...

Výzva na zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

Kategória: Výzvy

Bratislava – 2. januára 2023 - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlene...

Nové výzvy envirorezortu z Programu Slovensko sú venované ochrane vôd

Kategória: Výzvy

Bratislava – 2. januára 2024 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo 7. a 8. výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko.

Ministerstvo dopravy predĺžilo druhú cyklovýzvu

Kategória: Výzvy

Bratislava - 21. decembra 2023 -  Záujemcovia o peniaze na cyklocesty a ďalšiu cyklistickú infraštruktúru majú viac času na podanie svojich žiadostí.

Rezort životného prostredia vyhlásil výzvu č. 1/2023

Kategória: Výzvy

Bratislava - 18. decembra 2023 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo informáciu o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 20 bod 2, písm. c) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomik...

Vyhlásenie výziev na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo v priebehu decembra 2023 dve výzvy na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov vrátane posilnenia všeobecnej úro...

Nová výzva projektu EUCF pre Slovensko a pozvánka na webinár

Kategória: Výzvy

Bratislava - 18. decembra 2023 - Úspešný projekt European City Facility (EUCF), ktorý podporuje obce pri tvorbe investičných plánov v oblasti čistej energie a energetickej účinnosti, pokračuje aj na Slovensku.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.