Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
2/2020

Verejné obstarávanie v čase mimoriadnej udalosti z dôvodu pandémie covid-19

Okrúhly stôl obstarávania

Vládou Slovenskej republiky bola uznesením č. UV-5753/2020 zo dňa 11. 3. 2020, dňom 12. 3. 2020 vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu pandémie vírusu COVID-19. Mnohí sme tak vystavení situácii, v ...

Vplyv koronavírusu na verejné obstarávanie a eurofondy

Mgr. Branislav Hudec

Koronavírus je asi najčastejšou témou v súčasnosti. Hrozba šírenia nákazy vírusom COVID 19 a s tým súvisiaca mimoriadna situácia začína každé televízne alebo rozhlasové vysielanie, je to hlavná tém...

Odporúčania Európskej komisie a Úradu pre verejné obstarávanie pre riešenie dopadov Covid-19 na verejné obstarávanie

JUDr. Marek Griga

V mimoriadnej situácii spôsobenej ochorením COVID-19, ktorá nemá v modernej povojnovej histórii obdobu, možno nájsť mnoho návodov či osvedčených postupov, ako preklenúť tento výnimočný stav. Súčasn...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.