Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Mgr Miriam Slobodníková, PhD.

Počet článkov autora: 15


Cirkulárne verejné obstarávanie a environmentálne dopady

Článok sa zaoberá priblížením problematiky cirkulárneho verejného obstarávania, využívaním zeleného verejného obstarávania a v konečnom dôsledku environmentálnymi dopadmi, ktoré môže takýto spôsob verejného obstarávania so sebou priniesť. 

Uplatňovanie environmentálneho certifikátu TCO Certified v IT zákazkách

V súvislosti so zadávaním zákaziek v oblasti IT a aplikáciou zeleného verejného obstarávania je nutné používať v oblasti certifikácie predovšetkým certifikát TCO Certified, ktorý predstavuje najkomplexnejšiu certifikáciu udržateľnosti pre IT produ...

Usmernenie k inovačnému obstarávaniu

Európska komisia vydala 18. júna 2021 dokument pod názvom Oznámenie Komisie, Usmernenie k inovačnému obstarávaniu. Oblasť inovácií nie je v SR často používaná, aj keď jej hlavný cieľ, ktorým je prechod súčasného hospodárstva k zelenému a digitálne...

Sociálne nakupovanie - Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní

Európska komisia prijala 26. mája 2021 „Oznámenie Komisie Sociálne nakupovanie – Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní – 2. vydanie“ (ďalej len „Príručka“), ktoré má slúžiť ako pomôcka pre verejných obstarávateľov a ...

Aplikácia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní prostredníctvom mzdy zamestnancov

Predmetom článku je sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní ako nástroj sociálnej politiky, ktorým štát umožňuje prístup k zamestnaniu ohrozeným skupinám obyvateľstva. Aktuálna právna úprava SR ukladá povinnosť verejným obstarávateľom/obstarávateľ...

Má cirkulárna ekonomika potenciál využitia vo verejnom obstarávaní?

Cirkulárna ekonomika predstavuje súčasť zeleného verejného obstarávania zameranú na využitie už spotrebovaného materiálu, čo môžeme v dnešnej dobe veľmi efektívne využiť a zužitkovaním použitých surovín tak docieliť ochranu životného prostredia, a...

Ďalšia zelená kategória "Čistiace prostriedky a upratovacie služby" vo verejnom obstarávaní

Ďalšia z environmentálnych kategórií, ktorá sa stane povinnou pre všetky ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, nesie názov „Čistiace prostriedky a upratovacie služby“.

Zelené verejné obstarávanie v samospráve (2. časť)

V príspevku prinášame druhú časť krátkeho modelu využitia európskych environmentálnych charakteristík pre produktovú skupinu počítače a monitory a kopírovací a grafický papier, ktoré sa v samosprávach musia od 1. 7. 2020 obstarávať na zeleno.

Zelené verejné obstarávanie v samospráve (1. časť)

Uznesením vlády SR č. 92 z 27. februára 2020 boli vydané metodiky zeleného verejného obstarávania pre produktové skupiny: cestná doprava, kopírovací a grafický papier a počítače a monitory s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zele...

Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej časti (2. časť)

V tomto príspevku rozoberáme druhú časť zoznamu kritérií zeleného verejného obstarávania pre dátové centrá, serverovne a cloudové služby. Podrobne vám predstavíme kritériá výberu, doložku o plnení zmluvy a náklady počas životného cyklu a pod. Prod...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.