Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Mgr Miriam Slobodníková, PhD.

Počet článkov autora: 21


EMAS a biodiverzita

Vo februári 2023 bolo aktualizované usmernenie EMAS a biodiverzita s názvom „Ako riešiť ochranu biodiverzity prostredníctvom systémov environmentálneho manažérstva“. Usmernenie bolo aktualizované s podporou Európskej komisie. Usmernenie pokrýva ši...

Obnoviteľné energetické zdroje na Slovensku a v EÚ vo verejnom obstarávaní

Postupné uvedomovanie si efektívnosti využívania obnoviteľných energetických zdrojov sa v posledných rokoch začína rozvíjať a uplatňovať oveľa intenzívnejšie aj pod vplyvom pandemickej situácie a hlavne energetickej krízy spôsobenej ruskou agresio...

Súčasný stav udržateľného obstarávania a pokrok v národných vládach

V rámci správy Organizácie Spojených národov – environmentálny program Sustainable public procurement – 2022 Global review, ktorá je rozpracovaná v dvoch častiach, sa v časti 1 s názvom „Súčasný stav udržateľného obstarávania a pokrok v národných ...

Verejné obstarávanie potravín vo svete

Príručka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pod názvom „Ako spolu dokážeme urobiť svetovo najzdravšie a udržateľné verejné obstarávanie potravín“ („How together we can make the world’s most healthy and sustainable public food procurement“), ...

Stratégia EÚ pre udržateľný a obehový textil

Skutočnosť, že Európska Únia chce do budúcnosti dávať akcent na zelené verejné obstarávanie deklaruje aj fakt, že vydala novú Stratégiu EÚ pre udržateľný a obehový textil, ktorá v rámci opatrení zavádza Povinné požiadavky týkajúce sa zeleného vere...

Zjednotenie nabíjačiek a európska zelená dohoda

V súčasnosti pre EÚ predstavuje produkcia odpadu z rôznych typov nabíjačiek elektronických zariadení odhadom 11 000 ton elektronického odpadu ročne. Aktuálna situácia si vyžaduje systematickú zmenu, ktorú predstavuje zavedenie zjednotenia nabíjači...

Cirkulárne verejné obstarávanie a environmentálne dopady

Článok sa zaoberá priblížením problematiky cirkulárneho verejného obstarávania, využívaním zeleného verejného obstarávania a v konečnom dôsledku environmentálnymi dopadmi, ktoré môže takýto spôsob verejného obstarávania so sebou priniesť. 

Uplatňovanie environmentálneho certifikátu TCO Certified v IT zákazkách

V súvislosti so zadávaním zákaziek v oblasti IT a aplikáciou zeleného verejného obstarávania je nutné používať v oblasti certifikácie predovšetkým certifikát TCO Certified, ktorý predstavuje najkomplexnejšiu certifikáciu udržateľnosti pre IT produ...

Usmernenie k inovačnému obstarávaniu

Európska komisia vydala 18. júna 2021 dokument pod názvom Oznámenie Komisie, Usmernenie k inovačnému obstarávaniu. Oblasť inovácií nie je v SR často používaná, aj keď jej hlavný cieľ, ktorým je prechod súčasného hospodárstva k zelenému a digitálne...

Sociálne nakupovanie - Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní

Európska komisia prijala 26. mája 2021 „Oznámenie Komisie Sociálne nakupovanie – Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní – 2. vydanie“ (ďalej len „Príručka“), ktoré má slúžiť ako pomôcka pre verejných obstarávateľov a ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.