Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Sociálne zodpovedné verejné obstarávanie

Dátum: Rubrika: Články

Európska komisia v decembri 2023 publikovala preklad príručky "Making Socially Responsible Public Procurement Work: 71 Good Practice - Dobré fungovanie sociálne zodpovedného verejného obstarávania: 71 prípadov osvedčených postupov" (ďalej len "Dobré fungovanie sociálne zodpovedného verejného obstarávania: 71 prípadov osvedčených postupov") [1] do všetkých jazykov EÚ. Smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014 [2] položili základ používaniu sociálneho aspektu v zákazkách verejného obstarávania a jasne sa v nich uvádza, že sociálne aspekty možno brať do úvahy počas celého cyklu obstarávania, od predbežných trhových konzultácií, cez používanie výhrad a zjednodušeného režimu až po sociálne kritériá zadávania zákaziek a podmienky plnenia zákazky. Verejní nákupcovia v celej Európe začínajú využívať tieto príležitosti a pri svojich nákupoch preukazujú skutočný sociálny vplyv. Napriek tomu členské štáty ešte plne nevyužívajú možnosti verejného obstarávania ako strategického nástroja na podporu cieľov sociálnej politiky.
Príručka Dobré fungovanie sociálne zodpovedného verejného obstarávania: 71 prípadov osvedčených postupov sa venuje priblíženiu sociálne zodpovedného verejného obstarávania v štyroch rôznych kategóriách:
1.
Upratovacie služby a služby správy budov,
2.
Stavebníctvo,
3.
Stravovacie služby a zásobovanie potravinami,
4.
Nábytok.
Dokument v úvode definuje spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie (ďalej len "SZVO") ako dosahovanie pozitívnych sociálnych výsledkov pri zadávaní verejných zákaziek.
Verejné obstarávanie svojou širokospektrálnosťou dokáže mať významný vplyv na trh a formovať ho svojimi požiadavkami. SZVO má potenciál ovplyvniť trh na strane dopytu aj ponuky.
Rozumným obstarávaním môžu verejní obstarávatelia propagovať pracovné príležitosti, dôstojnú prácu, sociálne začlenenie, dostupnosť, dizajn pre všetkých, etický obchod a snažia sa dosiahnuť širší súlad so sociálnymi normami. Pre niektoré tovary, práce a služby, môže byť tento vplyv obzvlášť výrazný, keďže verejní obstarávatelia majú veľký podiel na trhu v sektoroch ako stavebníctvo, zdravotná starostlivosť a doprava.
Verejní nákupcovia sú hlavnými investormi v Európe, minú 14% hrubého domáceho produktu EÚ. Využitím svojej kúpnej sily na výber tovaru a služby, ktoré prinášajú pozitívne sociálne výsledky, môžu významne prispieť k rozvoju udržateľnosti. Čoraz častejšie treba riešiť všetky tri piliere udržateľnosti (sociálny, environmentálny a ekonomický), čo pri obstarávaní uznáva aj verejný, aj súkromný sektor.
Dokument sa okrem 71 praktických príkladov uplatnenia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní venuje aj definíciám toho, čo je:
1.
sociálne zodpovedné verejné obstarávanie,
2.
kategória Upratovacie služby,
3.
kategória Stavebníctvo,
4.
kategória Stravovacie služby a zásobovanie,
5.
kategória Záhradnícke služby,
6.
kategória Zdravotná starostlivosť,
7.
kategória Sociálne služby,
8.
kategória Informačné a komunikačné technológie,
9.
kategória Textilné výrobky,
10.
iné odvetvia,
Skôr uvedené je charakterizované v Dobrom fungovaní sociálne zodpovedného verejného obstarávania: 71 prípadov osvedčených postupov nasledovne:
Cieľom SZVO je riešiť problematiku vplyvu tovarov, služieb a prác, ktoré nakupuje verejný sektor, na spoločnosť, pričom tak môže prispievať k:
-
podpore pracovných príležitostí a sociálneho začlenenia,
-
zabezpečeniu príležitostí pre podniky sociálneho hospodárstva,
-
stimulovaniu dôstojnej práce,
-
podpore dodržiavania sociálnych a pracovných práv,
-
prístupnosti a dizajnu pre všetkých,
-
rešpektovaniu ľudských práv a riešeniu problematiky etického obchodu,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.