Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Preukazovanie splnenia podmienok účasti pri dobrovoľnom nadlimitnom postupe

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) umožňuje verejnému obstarávateľovi vyhlásiť podlimitnú zákazku nadlimitným postupom. Pohnútkou pre takýto krok verejného obstarávat...

EPPO A OLAF - dôležitá úloha v boji proti podvodom a ochrane finančných záujmov EÚ

Článok sa zaoberá úlohou Európskej prokuratúry (z angl. „European Public Prosecutor‘s Office“, ďalej len „EPPO“) a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (z fr. „Office européen de lutte antifraude“, ďalej len „OLAF“) pri vyšetrovaní podvodov spá...

Cirkulárne verejné obstarávanie a environmentálne dopady

Článok sa zaoberá priblížením problematiky cirkulárneho verejného obstarávania, využívaním zeleného verejného obstarávania a v konečnom dôsledku environmentálnymi dopadmi, ktoré môže takýto spôsob verejného obstarávania so sebou priniesť. 

Preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia zahraničnými osobami

Súčasťou tzv. veľkej novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplní niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) účinnej od 31. marca 2022 realizovanej formou zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č....

Kto ako obstarával a kto koľko vyhral v roku 2021

Oblasť verejného obstarávania si na Slovensku minulý rok zažilo mimoriadne turbulentné obdobie. Pôvodný návrh zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorý mal ambíciu zrušiť akékoľvek p...

Inovatívne partnerstvo - zrušiť alebo aplikovať?

Inovatívne partnerstvo je postupom verejného obstarávania, ktorý sme na území SR po jeho zavedení do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) zatiaľ úspešne neaplikovali a...

Cloudové služby 2.0

Cloudové služby ako riešenie pre elektronizáciu verejnej správy, ako aj rozdelenie základných kategórií cloudových služieb a povinností pri ich poskytovaní štátu sme si objasnili v príspevku „Cloudové služby“. [1] Teraz sa pozrieme na základné par...

Jednotná príručka pre eurofondové verejné obstarávanie - verzia 2

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, konkrétne jej verzia 1, bola vydaná s účinnosťou od 15. júna 2021 a zaviedla jednotné pravidlá pre zadávanie a kontrolu zákaziek financovaných ...

Cloudové služby

Možnosť využitia počítačovej kapacity po určitú dobu alebo technickej infraštruktúry bez veľkých investícii do hardware, to umožňujú cloudové služby. Ich využitie čoraz viac narastá a verejný sektor nie je bokom. Ako sa s tým vysporiadať v procese...

Vzdelávanie vo verejnom obstarávaní

Novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. priniesla inštitút garantov. Cieľom je, aby proces verejného obstarávania zabezpečovali osoby s vysokou úrovňou profesionality. Tým sa odstrá...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.