Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2019

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
2/2019

Novinky v kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania

Mgr. Branislav Hudec

Základný dokument, ktorý upravuje pravidlá kontroly zákaziek financovaných z fondov EÚ, je Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "Systém riadenia EŠIF") na progr...

Štandard ISO 20400 - nové ISO certifikáty v oblasti verejného obstarávania

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

V tomto príspevku si dovolíme predstaviť nový štandard ISO 20400, princípy na ktorých je tento štandard postavený, ako aj jeho použitie v prostredí slovenského verejného obstarávania.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.