Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novinky v kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania

Dátum: Autor/i: Mgr. Branislav Hudec Rubrika: Články

Základný dokument, ktorý upravuje pravidlá kontroly zákaziek financovaných z fondov EÚ, je Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "Systém riadenia EŠIF") na programové obdobie 2014 - 2020. Systém riadenia EŠIF, samozrejme, neupravuje iba problematiku verejného obstarávania, ale celej implementácie eurofondových projektov, a je preto potrebné nalistovať kapitolu 3.3.7, ktorá je venovaná výlučne kontrole verejného obstarávania. Aktuálne pravidlá hovoria, že Systém riadenia EŠIF, ako aj ostatné metodické dokumenty Centrálneho koordinačného orgánu [(ďalej aj "CKO") sekcia na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá má v gescii koordináciu v oblasti eurofondov] sa aktualizujú ku koncu októbra alebo ku koncu apríla, a to z toho dôvodu, aby iba dvakrát do roka aktualizovali svoje príručky aj riadiace orgány, čím bude systém oboznamovania sa so zmenami jednoduchší pre žiadateľov a prijímateľov príspevku z EŠIF, ktorí sa v spleti mnohých pravidiel musia orientovať. Cieľom tohto článku bude vysvetliť a predstaviť nové pravidlá, ktoré boli zapracované ku koncu októbra 2018 a aktuálne by už mali byť upravené aj v príručkách riadiacich orgánov, keďže riadiace orgány majú po dátume účinnosti novej verzie Systému riadenia EŠIF lehotu 30 pracovných dní na zapracovanie noviniek do metodiky a príručiek určených pre prijímateľov projektov konkrétneho operačného programu. Začnime teda s popisom nových pravidiel, ktoré nájdeme vo verzii 7 Systému riadenia EŠIF a metodických pokynoch CKO k verejnému obstarávaniu účinných od 31.októbra 2018.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.