Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Február 2024

Výzva Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa

Kategória: Výzvy

Bratislava – 21. februára 2024 – Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bola vyhlásená výzva Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa, na ktorú je zo zdrojov Európ...

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 7/2024

Kategória: Výzvy

Bratislava - 22. februára 2024 – Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 7/2024 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky aj v rámci podprogramov 1.6.5 D, 4.3.1 a 4.3.2.

Verejná konzultácia k pripravovanej grantovej výzve na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska

Kategória: Výzvy

V utorok 6.2.2024 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zastúpené zamestnancami sekcie digitálnej agendy a v spolupráci s IT asociáciou Slovenska zorganizovalo pilotnú verejnú konzultáciu k pripravovanej grantovej výzve...

Plánované výzvy na podporu digitálnych projektov v rámci programu Digitálna Európa na rok 2024

Kategória: Výzvy

Program Digitálna Európa je hlavný program Európskej únie pre rozsiahlu digitálnu transformáciu hospodárstva a spoločnosti. Zameraný je na nasadzovanie nových digitálnych technológií a služieb v praxi a posilnenie strategickej autonómie EÚ v rámci...

Zmeny k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Kategória: Výzvy

Bratislava – 8. februára 2024 – Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 oznamuje zmeny vo výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

Ministerstvo práce vyhlasuje výzvu Krok za krokom II. na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kategória: Výzvy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlasuje výzvu o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu Krok za krokom II.. Oprávnení žiadatelia môžu žiadať o finančný príspevo...

Dotácie na energie: výzva bola aktualizovaná

Kategória: Výzvy

Bratislava - 30. januára 2024 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre vybrané subjekty verejnej správy, cirkvi, náboženské spoločnosti a právnické osoby...

Bola vyhlásená nová výzva: Podpora opatrovateľskej služby

Kategória: Výzvy

Bratislava - 30. januára 2024 - Poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného prísp...

Deviata výzva envirorezortu z Programu Slovensko za vyše 23 miliónov eur je určená na podporu triedeného zberu a zberných dvorov

Kategória: Výzvy

Bratislava – 29. januára 2024 - Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027.

Výzva na Podporu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav

Kategória: Výzvy

Bratislava - 28. januára 2024 - Výzva na Podporu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav má predpoklad vyhlásenia vo februári toho roka.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.