Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2022

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
4/2022

Uzavretie zmluvy s ďalším uchádzačom v poradí po odstúpení od zmluvy

Mgr. Branislav Hudec

Názov článku pomerne jasne prezrádza, čo v sebe ukrýva nový inštitút na použitie priameho rokovacieho konania. Skutočne sa možno s účinnosťou „veľkej“ novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obs...

Prehľad a vysvetlenie zmien zákona o verejnom obstarávaní

JUDr. Jana Keštefranová JUDr. Ľubomír Púček, PanGen s.r.o. JUDr. Petra Lendvayová

Článok prehľadnou formou informuje o zmenách vykonaných v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) prostredníctvom dvoch ...

Neodkladné opatrenie musí byť zo strany ÚVO riadne odôvodnené a predstavuje len výnimočný prostriedok

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

V súčasnosti žijeme vo verejnom obstarávaní dobu „dodatkovú“. Bezprecedentný nárast cien komodít, ale aj iných vstupov predstavuje extrémny tlak na realizáciu už rozbehnutých projektov. Do finančné...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10;
IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: +421 2 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 26, (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október.

Celoročné predplatné je 119 € vrátane DPH, poštovného a balného.

Sadzba a návrh obálky: Forma s. r. o.;

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače 25.7.2022

EV 4950/14
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie) a ISSN 2453-6512 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.