Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z rozhodovacej činnosti

Zásada transparentnosti a rovnakého zaobchádzania

Zásadou transparentnosti a rovnakého zaobchádzania sa riadia všetky postupy verejného obstarávania a v ich zmysle musia byť vecné a procesné podmienky účasti na verejnom obstarávaní jasné a vopred definované a vyžadujú, aby boli zverejnené tak, ab...

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ vydal v mesiacoch marec – apríl 2021 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ vydal v mesiacoch marec – apríl 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Uznesenia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ vydal v mesiacoch marec – apríl 2021 uznesenia k problematike verejného obstarávania.

K pojmu verejnoprávna inštitúcia

Subjekt poverený úlohami verejnej povahy, ktoré sú taxatívne definované vnútroštátnym právom, možno považovať za subjekt, ktorý bol zriadený na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter v z...

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ vydal od 1. januára 2021 do 28. februára 2021 nasledujúce návrhy generálnych advokátov.

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ vydal od 1. januára 2021 do 28. februára 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Čo sa považuje za výkon kontroly a strategickým riadením spoločnosti verejným obstarávateľom?

Súdny dvor Európskej únie vydal ďalší výklad k otázke, čo sa považuje za výkon kontroly a strategickým riadením spoločnosti verejným obstarávateľom. V príspevku prinášame zhrnutie rozhodnutia.

Praktické prínosy rozhodovacej činnosti súdneho dvora Európskej únie v roku 2020

Aj napriek tomu, že rok 2020 bol poznačený pandémiou COVID-19, v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ bol plodný a nebola núdza o zaujímavé a prakticky prínosné rozhodnutia, či už pre aplikačnú prax alebo pre normo­tvorbu. V tomto príspevku prin...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.