Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z rozhodovacej činnosti

Verejné obstarávanie na služby spracovania odpadu

V rámci postupu verejného obstarávania služieb nakladania s odpadom povinnosť hospodárskeho subjektu, ktorý chce prepraviť odpad z jedného členského štátu do iného štátu, mať najmä v súlade s článkom 2 bodom 35 a článkom 3 nariadenia Európskeho pa...

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september – október 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania:

Návrhy Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september – október 2021 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania:

Správne trestanie na úseku verejného obstarávania

K výkladu právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona. Neprimeraný formalizmus pri posudzova...

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch júl – august 2021 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2021 nasledujúce návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania.

Zásada transparentnosti a rovnakého zaobchádzania

Zásadou transparentnosti a rovnakého zaobchádzania sa riadia všetky postupy verejného obstarávania a v ich zmysle musia byť vecné a procesné podmienky účasti na verejnom obstarávaní jasné a vopred definované a vyžadujú, aby boli zverejnené tak, ab...

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ vydal v mesiacoch marec – apríl 2021 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.