Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z rozhodovacej činnosti

Rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní v oblasti informačných technológií

Jednou z mnohých oblastí, v ktorých sa verejné zákazky využívajú na nákup tovarov a služieb, je aj oblasť informačných technológií, na ktorú sa rovnako vzťahujú pravidlá verejného obstarávania stanovené v právnych predpisoch Európskej únie. Ako bo...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch január - február 2024 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní v oblasti dopravy

Európske inštitúcie využívajú verejné zákazky okrem nákupu služieb a dodávok tovaru. Verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk, a to aj v oblasti dopravy. Ako súčasť jednotného trhu sa v právnych predpisoch EÚ stanov...

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2023 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Rozsudky súdneho dvora európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2023 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september - október 2023 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.  

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september - október 2023 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.  

Rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní v oblasti stavebníctva

Inštitúcie EÚ využívajú verejné zákazky okrem nákupu služieb a dodávok tovaru aj na stavebné práce. Verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk. Ako súčasť jednotného trhu sa v právnych predpisoch EÚ stanovujú minimáln...

Uznesenie Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch júl - august 2023 nasledujúce uznesenie k problematike verejného obstarávania.  

Rozhodnutia Úradu na ochranu hospodárskej súťaže v oblasti verejného obstarávania v zdravotníctve

Verejné obstarávanie v zdravotníctve predstavuje jeho značnú časť tak do objemu finančných prostriedkov, ako aj z hľadiska ich vplyvu na trh. Ambíciou predstavenia rozhodovacej praxe je kultivácia praxe obstarávania nielen v oblasti zdravotníctva,...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.