Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z rozhodovacej činnosti

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2021 nasledujúce návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania.

Zásada transparentnosti a rovnakého zaobchádzania

Zásadou transparentnosti a rovnakého zaobchádzania sa riadia všetky postupy verejného obstarávania a v ich zmysle musia byť vecné a procesné podmienky účasti na verejnom obstarávaní jasné a vopred definované a vyžadujú, aby boli zverejnené tak, ab...

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ vydal v mesiacoch marec – apríl 2021 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ vydal v mesiacoch marec – apríl 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Uznesenia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ vydal v mesiacoch marec – apríl 2021 uznesenia k problematike verejného obstarávania.

K pojmu verejnoprávna inštitúcia

Subjekt poverený úlohami verejnej povahy, ktoré sú taxatívne definované vnútroštátnym právom, možno považovať za subjekt, ktorý bol zriadený na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter v z...

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ vydal od 1. januára 2021 do 28. februára 2021 nasledujúce návrhy generálnych advokátov.

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ vydal od 1. januára 2021 do 28. februára 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.