Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z rozhodovacej činnosti

Praktické prínosy rozhodovacej činnosti súdneho dvora Európskej únie v roku 2020

Aj napriek tomu, že rok 2020 bol poznačený pandémiou COVID-19, v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ bol plodný a nebola núdza o zaujímavé a prakticky prínosné rozhodnutia, či už pre aplikačnú prax alebo pre normo­tvorbu. V tomto príspevku prin...

Rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v oblasti verejného obstarávania

Najvyšší súd Slovenskej republiky vydal v termíne od 1. augusta 2020 do 27. októbra 2020 nasledujúce rozhodnutia.

Začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor EÚ začal od 17. novembra do 31. decembra 2020 nasledujúce prejudiciálne konania k problematike verejného obstarávania.

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal od 17. novembra do 31. decembra 2020 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania - september až november 2020

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september až november 2020 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.  

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september až november 2020 nasledujúce Návrhy generálnych advokátov k problematike verejného obstarávania.

Certifikát EMAS ako legitímny nástroj zelených podmienok účasti a jeho ekvivalenty

Certifikát  EMAS predstavuje legitímny nástroj tzv. zelenej podmienky účasti, pričom certifikát ISO 14001 nepredstavuje automaticky ekvivalentný doklad pre certifikát EMAS. Uvedené teda znamená, že verejný obstarávateľ môže v rámci podmienok techn...

Princíp proporcionality vs. podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

Voľnosť pri stanovení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je limitovaná tým, že podmienky pre uchádzačov nesmú byť diskriminačné, t. j. musia byť pre všetkých uchádzačov rovnaké.

Pokuta uložená úspešnému uchádzačovi o zákazku

Vnútroštátna právna úprava, ktorá v rámci prieskumného konania začatého dohľadovým orgánom z úradnej povinnosti umožňuje pričítať porušenie a uložiť pokutu nielen verejnému obstarávateľovi, ale aj úspešnému uchádzačovi o zákazku v prípade, ak pri ...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie  vydal v 3. štvrťroku 2020 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.