Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Z rozhodovacej činnosti

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk po jej uplynutí

V praxi sa vyskytujú prípady, keď tesne (niekedy len niekoľko minút) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk obdrží verejný obstarávateľ otázky k podmienkam danej súťaže. Častokrát ide o obštrukcie zo strany záujemcov. V takomto prípade je voč...

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch marec – apríl 2022 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch marec – apríl 2022 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Uznesenie Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch január – február 2022 nasledujúce uznesenie k problematike verejného obstarávania.

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch január - február 2022 nasledujúce návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania.

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch január - február 2022 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Návrhy Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november – december 2021 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Žaloby Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2021 žaloby k problematike verejného obstarávania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.