Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - 2023

Informačný deň k výzve na projekty 5G siete a Edge Cloud pre smart komunity z programu Nástroj na prepájanie Európy

Kategória: Výzvy

Bratislava – 10. decembra 2023 - Podrobnosti o výzve v celkovej výške 51 miliónov eur predstaví všetkým záujemcom 13. decembra 2023 informačný deň, ktorý pripravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolup...

Ďalšia výzva z Programu Slovensko sa zameriava na vodozádržné opatrenia a na ochranu pred povodňami

Kategória: Výzvy

Bratislava - 30. novembra 2023 - Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027.

Fond na podporu športu vyhlásil štvrtú výzvu na športovú infraštruktúru vo výške 17 miliónov eur

Kategória: Výzvy

Bratislava - 26. novembra 2023 - Fond na podporu športu v nadväznosti na uznesenie správnej rady Fond na podporu športu zo dňa 9. novembra 2023 zverejnil štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštru...

Vyhlásili výzvu Zdravie a bezpečnosť v školách 2023

Kategória: Výzvy

Bratislava - 6. novembra 2023 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2023 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2023“ vo výške 26 000 eur.

Výzva na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko

Kategória: Výzvy

Bratislava - 5. novembra 2023 - Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov v rámci programu Interreg VI-A Maďarsko – Slovensko.

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ako Národný orgán v mene Riadiaceho orgánu – Ministerstva fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky pre program cezhraničnej spolupráce Interreg P...

Výzvy na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v oblasti práce s mládežou

Kategória: Výzvy

Bratislava - 29. októbra 2023 -  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvy na zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v oblasti práce s mládežou. Výzvy sú relevantné pre tie organizácie, ktoré ešte nie sú zapísané...

Výzva na predkladanie návrhov na informačné opatrenia politiky súdržnosti EÚ

Kategória: Výzvy

Bratislava - 26. októbra 2023 -  Európska komisia vyhlásila novú výzvu s rozpočtom vo výške 7 miliónov eur, ktoré sa vyplácajú vo forme grantov do výšky 300 000 eur.

Na podporu rozvoja inkluzívneho vzdelávania sa rozdelí šesť miliónov eur

Kategória: Výzvy

Bratislava -  24. októbra 2023 - Na projekty posilnenia pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a prostredia generačnej chudoby na nástup do škôlky a školy sa prerozdelí viac ako šesť miliónov eur.

Tretia výzva envirorezortu z Programu Slovensko za takmer 187 miliónov eur je určená na sanáciu environmentálnych záťaží

Kategória: Výzvy

Bratislava - 23. októbra 2023 - Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027.

Granty na zavádzanie digitálnych technológií môžu slovenské firmy a inštitúcie získať priamo od Európskej komisie

Kategória: Výzvy

Pomáhame podnikom s využívaním digitálnych riešení. V jesennej vlne výziev z programu Digitálna Európa pôjde na digitalizáciu hospodárstva a spoločnosti až 44 miliónov eur.

Najnovšie výzvy z programu Interreg SK-CZ: Ochrana prírody aj rozvoj vzdelávania v slovensko – českom pohraničí

Kategória: Výzvy

Bratislava - 10. októbra 2023 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo ďalšie výzvy na podporu slovensko-českého pohraničia. Ochranu prírody, ale aj rozvoj vzdelávania podporia eurofondy z najnovších výziev pro...

Prvé dve výzvy envirorezortu z Programu Slovensko budú venované ochrane vôd

Kategória: Výzvy

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo výzvy na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 - 2027. Úvodná dvojica výziev z Programu Slovensko bude venovaná vodohospodárskej infraštruktúre. Prvé ...

Nová dopytová výzva z Programu Slovensko je zameraná na zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Zvýšenie dostupnosti systémov verejnej správy“ v objeme takmer 13,8 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027 z opatrenia 1.2.1....

Zverejnili výzvu č. B-1/2024 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

Kategória: Výzvy

Bratislava – 4. októbra 2023 - Environmentálny fond zverejnil Výzvu č. B-1/2024 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity, Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B).

Vyhodnotili výzvu na podporu ranej starostlivosti a intervencie

Kategória: Výzvy

Bratislava - 3. októbra 2023 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhodnotilo výzvu 06R01-20-V01 „Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komuní...

Interreg Program dunajského regiónu 2021-2027: Plánované vyhlásenie druhej výzvy je odložené

Kategória: Výzvy

Bratislava - 3. októbra 2023 - Interreg Program dunajského regiónu 2021-2027 informoval o odložení vyhlásenia očakávanej druhej výzvy na predkladanie projektových návrhov, ktorá bola pôvodne naplánovaná na 2. októbra 2023, o 3 týždne.

Nová výzva FPU Umenie pre školy

Kategória: Výzvy

Doteraz tzv. kultúrne poukazy pre školy zabezpečovalo prostredníctvom svojich dotačných schém Ministerstvo kultúry SR. S platnosťou od 26. 9. 2023 preberá na rok 2023/2024 túto dotačnú schému Fond na podporu umenia.

Na podporu informatizácie a digitálnej transformácie či budovanie inteligentných miest a regiónov pôjde viac ako 25 miliónov eur

Kategória: Výzvy

Na treťom zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR päť národných projektov v oblasti informatizácie, digitálnej transformácie a podpory budovania i...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.