Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Marec 2024

Záverečná medzinárodná konferencia k projektu Zodpovedné verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 25. marca 2024 zorganizoval v rámci projektu „Zodpovedné verejné obstarávanie“ financovaného z Grantov EHP a Nórska programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, ktorého správcom je Ministerstvo investícii,...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 11. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie Vám každý týždeň prináša prehľad výstupov rozhodnutí a metodických usmernení ÚVO spracovaných v jednoduchej forme, ktoré pomôžu účastníkom procesu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek a tiež napomáhajú vyvarov...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 10. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prehľad výstupov úradu prináša sumarizáciu rozhodovacej a metodickej činnosti úradu v predchádzajúcom týždni.

Posúdenie taxatívneho znenia podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v rozhodnutí predsedu úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu na základe podaného rozkladu účastníka konania mesto Michalovce vydal rozhodnutie č. 5114-9000/2024 zo dňa 06.03.2024 vo veci zákazky na predmet „Michalovce-modernizácia mestskej plavárne“, ktorým znížil pokutu uloženú účastníkovi k...

Dobrovoľnosť využívania odborných garantov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V Zbierke zákonov bola publikovaná novela, ktorá s účinnosťou od 31. 03. 2024 zavádza dobrovoľnosť využívania odborných garantov.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 9. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodovacia prax úradu zoskupená v sumárnom dokumente s informáciami za predchádzajúci týždeň ponúka jedno rozhodnutie predsedu úradu a rozhodnutia úradu. 

Nariadenie, ktoré má zabrániť, aby zahraničné dotácie narúšali trh

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vydal dňa 02. februára 2024 všeobecné metodické usmernenie k povinnostiam verejných obstarávateľov, obstarávateľov a hospodárskych subjektov vyplývajúcim z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2560 zo 14....

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 8. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný report výstupov ÚVO prináša v prehľade rozhodnutia úradu, ako aj predsedu úradu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.