Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 10. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prehľad výstupov úradu prináša sumarizáciu rozhodovacej a metodickej činnosti úradu v predchádzajúcom týždni.

Predseda úradu v konaní o rozklade zmenil rozhodnutie úradu a znížil pokutu za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Aj v ďalších rozhodnutiach skonštatoval predseda úradu a odbor dohľadu porušenia zákona o verejnom obstarávaní. Niektoré konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok úrad zastavil. V týždennom prehľade výstupov úradu nájdete aj rozsudok Správneho súdu v Bratislave.

Metodické usmernenia sa zaoberali problematikou definičného vymedzenia pojmu zákazka, účasťou verejnosti na otváraní ponúk alebo objasňovali postup použitia tzv. priameho rokovacieho konania.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.