Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 6/2019

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
6/2019

Novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od konca októbra 2019

Mgr. Branislav Hudec

Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "Systém riadenia EŠIF") na programové obdobie 2014-2020 je primárnym metodickým dokumentom, ktorý upravuje pravidlá a kontr...

Konflikt verejnej zákazky a in-house zákazky

JUDr. Marek Griga

Pojem "in-house zákazka" nie je pojmom legálnym, ale vyplynul z judikatúry Súdneho dvora EÚ [napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ z 8. mája 2014 vo veci C-15/13, Datenlotsen Informationssysteme, bod 8, ...

Vylúčenie/nepripustenie záujemcu v procese prípravnej trhovej konzultácie

JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

Inštitút prípravných trhových konzultácií (ďalej aj " PTK") začína byť čoraz viac používaným inštitútom v slovenskej praxi verejného obstarávania. Širšie použitie tohto inštitútu však začína so seb...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.