Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - Január 2024

Informácia k dotáciám na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Kategória: Výzvy

Bratislava – 24. januára 2024 - V  rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť (tzv. výzva 2.1) a výzvy na pre...

Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu č. 7/2024

Kategória: Výzvy

Bratislava - 8. januára 2024 - Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej repub...

Fond na podporu umenia vyhlásil výzvu č. 8/2024

Kategória: Výzvy

Bratislava - 9. januára 2024 - Fond na podporu umenia  v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej repu...

Výzva na zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

Kategória: Výzvy

Bratislava – 2. januára 2023 - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlene...

Nové výzvy envirorezortu z Programu Slovensko sú venované ochrane vôd

Kategória: Výzvy

Bratislava – 2. januára 2024 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo 7. a 8. výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko.

Ministerstvo dopravy predĺžilo druhú cyklovýzvu

Kategória: Výzvy

Bratislava - 21. decembra 2023 -  Záujemcovia o peniaze na cyklocesty a ďalšiu cyklistickú infraštruktúru majú viac času na podanie svojich žiadostí.

Rezort životného prostredia vyhlásil výzvu č. 1/2023

Kategória: Výzvy

Bratislava - 18. decembra 2023 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo informáciu o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 20 bod 2, písm. c) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomik...

Vyhlásenie výziev na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo v priebehu decembra 2023 dve výzvy na rekonštrukciu a dobudovanie zabezpečených priestorov vrátane posilnenia všeobecnej úro...

Nová výzva projektu EUCF pre Slovensko a pozvánka na webinár

Kategória: Výzvy

Bratislava - 18. decembra 2023 - Úspešný projekt European City Facility (EUCF), ktorý podporuje obce pri tvorbe investičných plánov v oblasti čistej energie a energetickej účinnosti, pokračuje aj na Slovensku.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.