Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2022

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
2/2022

Dynamický nákupný systém - vybrané otázky, odpovede a zmeny v kontexte novely zákona o verejnom obstarávaní

Mgr. Branislav Hudec

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je pri správnom použití skutočne efektívny nástroj na rýchle zadávanie zákaziek vysokého finančného objemu. Je pozitívnou správou, že čoraz viac verejných...

Register Open Ownership - Verejne dostupný globálny register konečných užívateľov výhod?

JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M. MA

V článku sa zameriame na problematiku konečných užívateľov výhod a jej relevanciu v rámci verejného obstarávania, pričom dôraz budeme klásť na zahraničné zdroje verejne dostupných údajov o konečnýc...

Posudzovanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky v kontexte rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie vo veci antigénových testov

Mgr. Michal Makúch Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

Tento príspevok analyzuje problematiku posudzovania splnenia požiadaviek na predmet zákazky (t. j. vyhodnocovanie ponúk) Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v kontexte rozhodnutia Rad...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10;
IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: +421 2 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 26, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október.

Celoročné predplatné je 99,00 € vrátane DPH, poštovného a balného.

Sadzba a návrh obálky: Forma s. r. o.;

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače 25.3.2022

EV 4950/14
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1339-5963

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.