Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ján Králik, Ph.D., LL.M. MA

Počet článkov autora: 2


Pojem "skutočná šanca" podľa navrhovanej právnej úpravy - zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní

V tomto článku si kladieme za cieľ nadviazať na náš predchádzajúci príspevok, v ktorom sme sa venovali zodpovednosti za škodu vo verejnom obstarávaní podľa navrhovanej právnej úpravy, ktorou je zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní a o zm...

Náhrada škody vo verejnom obstarávaní v zmysle navrhovanej právnej úpravy

V článku sa zaoberáme navrhovanou právnou úpravou, ktorej cieľom je zaviesť do zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) osobitné ustanovenie týkajúce sa ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.