Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo rozhodnutie


Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch január - február 2024 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní v oblasti dopravy

Európske inštitúcie využívajú verejné zákazky okrem nákupu služieb a dodávok tovaru. Verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk, a to aj v oblasti dopravy. Ako súčasť jednotného trhu sa v právnych predpisoch EÚ stanov...

O povinnosti obstarávateľa aplikovať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní

Obstarávateľ je povinný uplatňovať postupy podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") pri zadávaní zákaziek súvisiacich s činnosťami, ktoré vykonáva v jednom alebo vo via...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september - október 2023 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.  

V akej hodnote môžu byť požadované referencie?

Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) je nepochybne najčastejšie uplatňovanou podmienkou účasti technickej...

Remeselné činnosti verzus stavbyvedúci a § 32 ods. 1 písm. e) ZVO

Ak sú obsahom predmetu zákazky čiastkové stavebné práce, ktoré majú byť zrealizované hospodárskym subjektom ako samostatné činnosti, a predmet zákazky nepredstavuje zhotovenie stavby ako celku, uvedený výkon stavebných prác si vyžaduje existenciu ...

Deliť alebo nedeliť zákazku? To je otázka! (2.)

Článok pokračuje v analýze rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie č. 9581-P/2022 11137-P/2022, ktorý nesúhlasil s tvrdeniami vládneho auditu ohľadom účelového delenia zákazky.

Telekomunikačná výnimka v rozhodovacej a aplikačnej praxi

V tomto príspevku sa autori venujú problematike aplikácie tzv. telekomunikačnej výnimky, a to najmä z hľadiska rozhodovacej a aplikačnej ­praxe. Telekomunikačná výnimka je zakotvená v § 1 ods. 2 písm. i) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstará...

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch október – december 2022 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Deliť alebo nedeliť zákazku? To je otázka!

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie v rozhodnutí č. 9581-P/2022 11137-P/2022 nesúhlasil s tvrdeniami vládneho auditu ohľadom účelového delenia zákazky. 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.