Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch január - február 2024 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.
C-303/22
18. január 2024
Téma:
Postupy preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác - Smernica 89/665/EHS
Účastníci:
CROSS Zlín, a.s.
proti:
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
za účasti:
Statutárního města Brno
Návrh na začatie prejudiciálneho konania -
Postupy preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác - Smernica 89/665/EHS - Prístup k postupom preskúmavania - Článok 2 ods. 3 a článok 2a ods. 2 - Povinnosť členských štátov stanoviť postup preskúmavania s odkladným účinkom - Prvostupňový orgán zodpovedný za preskúmanie - Návrh na preskúmanie týkajúci sa rozhodnutia o zadaní zákazky - Článok 2 ods. 9 - Orgán zodpovedný za postup preskúmania, ktorý nemá súdnu povahu - Uzavretie zmluvy o zadaní verejnej zákazky pred podaním žaloby proti rozhodnutiu tohto orgánu - Článok 47 Charty základných práv Európskej únie - Účinná súdna ochrana
Rozsudok
1
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 2 ods. 3a článku 2a ods. 2 smernice Rady 89/665/EHSz 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú.v. ES L 395, 1989, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246), zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 (Ú.v. EÚ L 94, 2014, s. 1) (ďalej len "smernica 89/665"), ako aj článku 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len "Charta").
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.