Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Súdny dvor EÚ


Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch január - február 2024 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2023 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Rozsudky súdneho dvora európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2023 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

O povinnosti obstarávateľa aplikovať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní

Obstarávateľ je povinný uplatňovať postupy podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") pri zadávaní zákaziek súvisiacich s činnosťami, ktoré vykonáva v jednom alebo vo via...

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september - október 2023 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.  

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september - október 2023 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.  

Uznesenie Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch júl - august 2023 nasledujúce uznesenie k problematike verejného obstarávania.  

Uznesenia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2023 nasledujúce uznesenie k problematike verejného obstarávania.

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2023 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2023 nasledujúce rozhodnutie k problematike verejného obstarávania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.