Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Výzvy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Výzvy - September 2023

Na podporu informatizácie a digitálnej transformácie či budovanie inteligentných miest a regiónov pôjde viac ako 25 miliónov eur

Kategória: Výzvy

Na treťom zasadnutí Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR päť národných projektov v oblasti informatizácie, digitálnej transformácie a podpory budovania i...

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov v rámci Programu Interreg Slovensko – Česko 2021-2027

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 vyhlasuje výzvy...

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok – cesty

Kategória: Výzvy

Bratislava – 10. augusta 2023 – Spoločný sekretariát v mene Riadiaceho orgánu vyhlasuje výzvu v súťažnom režime na predkladanie žiadostí o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, ...

Nová výzva z plánu obnovy má posilniť kyberbezpečnosť verejnej správy

Kategória: Výzvy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v reakcii na aktuálne hrozby v kybernetickej bezpečnosti vyhlásilo výzvu za 21,6 miliónov eur pre projekty zamerané na Podporu budovania a rozvoja bezpečnostných dohľadov...

Výzva na predkladanie návrhov na aktivity v oblasti spolupráce – s termínom realizácie v roku 2024

Kategória: Výzvy

Aktivity v oblasti spolupráce sú inovatívne akcie v prospech mobility a vytvárania sietí (napr. konferencie, semináre, workshopy, školiace kurzy, študijné návštevy atď.). Návrhy projektov musia byť zamerané na budovanie kapacít prostredníctvom pre...

Efektívna verejná správa a digitalizácia: Zverejnili výzvu Hackathony 2023

Kategória: Výzvy

Bratislava - 25. septembra 2023 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje Výzvu č. 17I05-04-V02 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podp...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.