Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2022

Stále pracovisko ÚVO v Trenčíne zmenilo miesto pôsobenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Otvorenie posledného poradenského centra MIRRI prinieslo zmenu adresy pôsobiska Stáleho pracoviska Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v Trenčíne. 

Študenti diskutovali s predsedom ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Na pôde Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) sa dňa 9. decembra 2022 stretol predsedu úradu Peter Kubovič so študentmi Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. 

Výzva na podporu verejnej osobnej dopravy: aktualizácia číslo 3

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. decembra 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo aktualizáciu číslo 3 výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a...

Vyhlásili výzvu na poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií

Kategória: Aktuality

Bratislava - 14. decembra 2022 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií – elektriny a plynu.

Výzva na predprípravu projektov 2021-2027 pre kraje a územia udržateľného mestského rozvoja: Aktualizácia č.3

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. decembra 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo aktualizáciu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-...

Operačný program Kvalita životného prostredia: Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí (verzia 7)

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 8. decembra 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na r...

Aké bolo čerpanie EŠIF k 31. októbru 2022?

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 8. decembra 2022 – Z aktuálnej alokácie EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 zo 16,78 mld. EUR sme k 31.10.2022 dosiahli v SR za všetky fondy čerpanie na národnej úrovni 10,33 mld. EUR, čo predstavuje 61,57 % z celkovej alokáci...

Výzva na podporu území udržateľného mestského rozvoja v najmenej rozvinutých okresoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. decembra 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej vyhlásilo výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na podporu území udržateľného mestského rozv...

Operačný program Kvalita životného prostredia: Informácia o zmene alokácie 62. výzvy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. decembra 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného f...

Európska komisia publikovala novú Výzvu 2023 pre program Erasmus+

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. decembra 2022 - Európska komisia publikovala novú Výzvu na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+. Výzva 2023 je určená pre všetky verejné alebo súkromné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,...

Zrušenie plánovanej odstávky IS ÚVO (9.12. - 11. 12. 2022)

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rada Európskej únie schválila Nariadenie o zahraničných subvenciách

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Pod záštitou českého predsedníctva boli Radou Európskej únie dňa 28.11.2022 schválené pravidlá na boj proti zahraničným subvenciám tretích krajín, narúšajúcich hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Cieľom nariadenia je obnoviť spravodlivú hospodárs...

Kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – December 2022 a Január 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné kurzy. Aj touto aktivitou sa kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská snažia pokračovať v ...

Plánovaná odstávka IS ÚVO (9.12. - 11. 12. 2022)

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 9. decembra 2022 (piatok) od 13:00 hod. bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

ÚVO zmenilo adresu metodickej pomoci v Banskobystrickom kraji

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“, alebo „úrad“) sa stal súčasťou Regionálneho centra MIRRI SR v Banskej Bystrici, ktoré bolo v tomto krajskom meste otvorené 16. novembra 2022.

Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na úhradu zvýšených prevádzkových nákladov do 2.12.2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 22. novembra 2022 - Rezort práce zverejnil usmernenie a vzory žiadostí k poskytnutiu dotácie v rámci inflačnej pomoci.

Nová dotačná výzva v programe Kultúra znevýhodnených skupín

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. novembra 2022 - Ministerstvo kultúry zverejnilo novú dotačnú výzvu v programe Kultúra znevýhodnených skupín. Žiadatelia a žiadateľky v nej môžu predkladať  svoje projekty zamerané na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutí...

Nový predseda ÚVO Peter Kubovič si prevzal agendu úradu

Kategória: Aktuality

JUDr. Peter Kubovič, ktorého dňa 9.11.2022 Národná rada (NR) SR zvolila za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“ alebo „ÚVO“), si nasledujúci deň 10.11. 2022 prevzal dekrét o zvolení do funkcie z rúk predsedu NR SR Borisa Kollára.

Profesionalizácia - úrad zverejňuje prvý termín skúšky pre získanie statusu „odborný garant“

Kategória: Aktuality

Jedným z pilierov koncepcie profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, je úprava statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom obstarávaní, a to najmä nadobudnut...

Verejné obstarávanie v eurofondoch – aktuálne školenia

Kategória: Aktuality Autor/i: GrantExpert

Popri komplexnom grantovom poradenstve ponúka portál Grantexpert.sk aj školenia či webináre. V poslednom čase sa veľkej obľube teší téma verejného obstarávania v eurofondových zákazkách. Rozhodli sa preto usporiadať 2 komplexné školenia týkajúce s...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.