Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Profesionalizácia - úrad zverejňuje prvý termín skúšky pre získanie statusu „odborný garant“

Kategória: Aktuality

Jedným z pilierov koncepcie profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, je úprava statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom obstarávaní, a to najmä nadobudnutím statusu odborného garanta (nadlimitné a podlimitné zákazky) alebo registrovanej osoby (dobrovoľne pri zákazkách s nízkou hodnotou).

V súvislosti s uvedeným Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) pre Vás pripravuje už tento rok pilotné termíny skúšok na registrované osoby a skúšky na odborných garantov.

Prvá skúška pre získanie statusu odborného garanta bude realizovaná prezenčnou formou v priestoroch rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave, a to dňa 07.12.2022 o 9:00 hod.

Na termín skúšky pre získanie statusu „odborný garant je možné sa prihlásiť najneskôr do 15.11.2022 cez nižšie uvedený odkaz:

Odborný garant – termín skúšky:  07.12.2022

Kapacita termínu je obmedzená na 15 účastníkov.

Skúška žiadateľa o status odborného garanta bude pozostávať z písomnej a ústnej časti.

Písomná časť skúšky bude prebiehať formou písomného testu, ktorý obsahuje 30 otázok. 

Obsahom ústnej časti skúšky je ústne vykonanie rozboru konkrétnej problematiky alebo  konkrétneho zadania alebo zadaní v oblasti verejného obstarávania.   Predmetom  zadania môže byť aj vypracovanie konkrétneho podania alebo konkrétneho úkonu v oblasti verejného obstarávania. Obsahom ústnej časti skúšky môžu byť aj ďalšie súvisiace otázky z oblasti verejného obstarávania alebo rozbor písomného testu.

Ďalšie termíny skúšok (registrované osoby aj odborní garanti) bude úrad zverejňovať postupne na svojom webovom sídle. V budúcom roku budú skúšky realizované aj v jednotlivých regiónoch.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.