Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo výzva


Výzva aj pre krajské mestá „Moderné technológie II“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. decembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako Riadiac...

Výzva na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. decembra 2021 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo informácie k výzve na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur.

Výzva na cyklodopravu v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. decembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje vyhlasuje výzvu na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci In...

Výzva Pomocný vychovávateľ pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 17. decembra 2021 -  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.

Výzva Európskej klimatickej iniciatívy na predkladanie projektov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. decembra 2021 – Európska klimatická iniciatíva vyhlasuje každoročne výzvu na predkladanie projektov, a tak podporuje neziskové organizácie z členských štátov EÚ.

Operačný program Ľudské zdroje: Výzva krok za krokom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 9. decembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 Krok za krokom. Cieľom výzvy je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnen...

Výzva na Rané vzdelávanie: zmena a posunutie prvého hodnotiaceho kola

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. decembra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje o zverejnení Zmeny č. 1 a posune 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vzdelávan...

Výzva na zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2: Zmena č.1

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. decembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýše...

Nová výzva na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry zverejnená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 30. novembra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlásilo dňa 26. novembra 2021 výzvu s kódom zameranú na podporu dobudovania základnej tec...

Plán obnovy: Príprava výzvy na podporu dlhodobej starostlivosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 2. decembra 2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje výzvu na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti. Vďaka Plánu obnovy a odolnosti bude možné získať finančné zdroje na budovanie a rekonštrukc...

Pripravuje sa výzva na miestne komunikácie v MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 26. novembra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlási v najbližších dňoch novú výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej...

2. kolo dopytovej výzvy Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 25. novembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Zameraná je na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverej...

Na recykláciu odpadu dostanú obce 10 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. novembra 2021 - Výzvu odsúhlasila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorej rezort plní funkciu Centrálneho koordinačného orgánu pre eurofondy. Výzvu už vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a j...

Výzva č. 7/2022 Fondu na podporu umenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. novembra 2021 - Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 7/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Termín na predloženie žiadostí je do 21.3.2022.

Výzva na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. novembra 2021 - Rezort regionálneho rozvoja ako koordinátor iniciatívy na národnej úrovni vyhlásil novú výzvu na podporu projektov pre tzv. dobiehajúce regióny. Na ich kvalitnú prípravu je určených spolu 6 miliónov eur. Oprávneným...

Dopytová výzva na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti pokračuje

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 17. novembra 2021 – Dopytová výzva na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti štátnych inštitúcií, VÚC a miest pokračuje tretím hodnotiacim kolom.

Tretie kolo výzvy na deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 18. novembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlásil 3. kolo výzvy na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb s dátumom uzavretia 20.1.2022. Dôvodom je nevyčerpaná alokácia určená na výzvu po uzavretí 2....

Prvá výzva Programu Stredná Európa 2021 – 2027 už čoskoro

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. novembra 2021 - Prvá výzva z nového programového obdobia Stredná Európa 2021-2027 podporí cezhraničnú spoluprácu v stredoeurópskom priestore. Vyhlásená bude 15.novembra 2021 v indikatívnej alokácii 72  miliónov eur so zameraním na...

Výzva na podporu malých inovácií na východnom Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 10. novembra 2021 - Nadácia VSE vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v programe podpora malých inovácií. Poslaním programu je podporiť projekty, ktoré prispejú k zlepšovaniu života komunít a obyvateľov regiónu východného Slovensk...

3. výzva „European City Facility“ na podporu udržateľných energií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 8. novembra 2021 – European City Facility (Európsky nástroj pre mestá) zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu pri vypracúvaní investičných plánov, analýz a štúdií uskutočniteľnosti súvisiacich s udržateľnými energiami.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.