Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo výzva


Spustia mimoriadnu výzvu: Dotačný program 3 Kultúrne poukazy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 7. augusta 2023 - V roku 2023 bude cez Fond na podporu umenia a Audiovizuálny fond spustená mimoriadna výzva.

Vyhlásenie výzvy: Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. augusta 2023 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2023 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a  multikultúrnej výchovy žiakov patri...

Vyhlásili ďalšiu výzvu z nových eurofondov: 50 miliónov eur zlepší prístup k vzdelávaniu na základných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. júla 2023 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo ďalšiu výzvu z nových eurofondov. V poradí štvrtá výzva z Programu Slovensko s alokáciou 50 miliónov eur je určená na podporu zákla...

Nová dotačná výzva: Podpora projektov zameraných na fyzickú debarierizáciu súvisiacu s oblasťou kultúry alebo umenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. júla 2023 - Ministerstvo kultúry SR zverejnilo novú dotačnú výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu fyzickej debarierizácie súvisiacej s oblasťou kultúry alebo umenia.

Vyhlásili ďalšiu výzvu z nových eurofondov: 50 miliónov eur zlepší prístup k vzdelávaniu na základných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. júla 2023 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo ďalšiu výzvu z nových eurofondov. V poradí štvrtá výzva z Programu Slovensko s alokáciou 50 miliónov eur je určená na podporu zákla...

Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Kategória: Aktuality

Bratislava – 26. júna 2023 - Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E).

15,4 milióna eur na výzvu Európskej noci výskumníkov a iniciatívu Výskumníci na školách v rokoch 2024 a 2025

Kategória: Aktuality

Bratislava - 21. júna 2023 - Európska komisia dnes vyhlásila novú výzvu vo výške 15,4 milióna eur na Európsku noc výskumníkov a iniciatívu Výskumníci na školách v rokoch 2024 a 2025. 

Vyhlásenie výzvy o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 20. apríla 2023 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre program LIFE 2021-2027 zverejnil informáciu o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostre...

Zjednodušenie podmienok výzvy na obnovu budov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. marca 2023 - Ministerstvo dopravy SR zjednodušilo podmienky výzvy na obnovu budov.

Výzva na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 21. marca 2023 - Fond na podporu športu zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 milióna eur.

Zverejnili výzvy na kompenzáciu vysokých cien energií

Kategória: Aktuality

Bratislava - 22. februára 2023 - Ministerstvo hospodárstva SR v utorok 21. februára 2023 spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu

Výzva na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 9. februára 2023 - Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektri...

Výzva na dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla

Kategória: Aktuality

Bratislava - 10. januára 2023 -  Ministerstvo hospodárstva  SR vyhlásilo výzvu na dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla počas roka 2023. Dotácie z výzvy pokryjú cenový r...

Informácia k výzve zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Kategória: Aktuality

Bratislava – 4. januára 2023 – Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energ...

Výzva na podporu verejnej osobnej dopravy: aktualizácia číslo 3

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. decembra 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnilo aktualizáciu číslo 3 výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a...

Vyhlásili výzvu na poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií

Kategória: Aktuality

Bratislava - 14. decembra 2022 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií – elektriny a plynu.

Výzva na predprípravu projektov 2021-2027 pre kraje a územia udržateľného mestského rozvoja: Aktualizácia č.3

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. decembra 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo aktualizáciu výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-...

Operačný program Kvalita životného prostredia: Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí (verzia 7)

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 8. decembra 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na r...

Operačný program Kvalita životného prostredia: Informácia o zmene alokácie 62. výzvy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. decembra 2022 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného f...

Európska komisia publikovala novú Výzvu 2023 pre program Erasmus+

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. decembra 2022 - Európska komisia publikovala novú Výzvu na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+. Výzva 2023 je určená pre všetky verejné alebo súkromné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.