Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Výzva na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 9. februára 2023 - Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Kompletné znenie 80. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny je k dispozícii TU.

Zdroj: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.