Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

ISSN 2453-6512 (online) ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie)
5/2022

Obstarávanie zelených a inovatívnych riešení (2.)

Mgr. Michal Makúch Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

Tento príspevok sa v jeho dvoch častiach zameriava na špecifiká obstarávania zelených riešení [1] a inovatívnych riešení [2], a to najmä s ohľadom na potrebu dobrého nastavenia verejného obstarávan...

Fiktívne zmluvné vzťahy hospodárskych subjektov spoliehajúcich sa vo verejnom obstarávaní na zdroje alebo kapacity iných hospodárskych subjektov

Mgr. Juraj Hedera

Vzhľadom na dlhodobo sa opakujúcu rozhodovaciu činnosť Úradu pre verejné obstarávanie vo vzťahu k využívaniu zdrojov a kapacít iných hospodárskych subjektov na preukázanie splnenia podmienok účasti...

Obstaranie služieb úpravy odpadu pred skládkovaním v časovej tiesni

Mgr. Pavol Krajči

Samosprávam od nového roka pribudne povinnosť zabezpečiť úpravu zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku. Slovensko však nečelí len priestorovej a technologickej nepripravenosti n...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10;
IČO: 31348262.

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: +421 2 58 10 20 31; e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk; Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 26, (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október.

Celoročné predplatné je 119 € vrátane DPH (cena za 1 číslo je 19,83 €), poštovného a balného.

Sadzba a návrh obálky: Forma s. r. o.;

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Zadané do tlače 26. 9. 2022

EV 4950/14
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022
ISSN 1339-5963 (tlačené vydanie) a ISSN 2453-6512 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.