Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Pavol Krajči

Počet článkov autora: 2


Rigidnosť a taxatívnosť § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Vyžadovať potvrdenia o plnení na preukázanie splnenia technickej a odbornej spôsobilosti od hospodárskych subjektov pri obstarávaní tovarov a služieb, ak odoberateľom bol iný subjekt ako verejný obstarávateľ, súčasné znenie zákona č. 343/2015 Z. z...

Obstaranie služieb úpravy odpadu pred skládkovaním v časovej tiesni

Samosprávam od nového roka pribudne povinnosť zabezpečiť úpravu zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku. Slovensko však nečelí len priestorovej a technologickej nepripravenosti na nové úlohy. Rovnako vážnym problémom je povinnos...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.