Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Pavol Krajči

Počet článkov autora: 1


Obstaranie služieb úpravy odpadu pred skládkovaním v časovej tiesni

Samosprávam od nového roka pribudne povinnosť zabezpečiť úpravu zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku. Slovensko však nečelí len priestorovej a technologickej nepripravenosti na nové úlohy. Rovnako vážnym problémom je povinnos...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.