Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Zmena správnych poplatkov – Zápis do zoznamu odborných garantov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje, že od 1. 4. 2024 sa zmenila výška správnych poplatkov vo vzťahu k zápisu do zoznamu odborných garantov. K tejto zmene dochádza z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmeny zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správny...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 15. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad vydal aj v 15. týždni niekoľko zaujímavých rozhodnutí. 

Dopad ukončenia činnosti Slovensko IT na verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európska komisia 23. septembra 2019 vydala nariadenie o eForms, ktorým definovala potrebu používať nové formuláre na uverejňovanie oznámení v oblasti verejného obstarávania. 

Využitie sily komunity nákupcov: budúcnosť udržateľnej solárnej energie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

31. januára 2024 úrad informoval odbornú verejnosť o platforme komunity verejných nákupcov, ktorá je podporovaná aj zo strany Európskej komisie.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 14. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný report výstupov úradu prináša zjednodušené zoskupenie metodickej a rozhodovacej činnosti úradu. 

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda vzala na vedomie správu o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie vykonal v roku 2023 celkom 592 kontrol, rozhodol o 322 námietkach a ukončil celkom 6 ex ante posúdení. Činnosť úradu súvisiaca s kontrolou sa dotkla zákaziek v súhrnnej hodnote takmer 12 miliárd eur. Z celkového počtu...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 13. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Apríl 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné prezenčné a online kurzy na témy: ,,Verejná súťaž“, ,,Konflikt záujmov“, ,,Najčastejšie porušenia ZVO“, ,,Dynamický nákupný systém...

Stretnutie odborov verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO pozýva na prezenčné školenie „Verejná súťaž“ v Prešove

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie v Prešove Vás pozýva na celodenné školenie s názvom „Verejná súťaž“,ktoré sa uskutoční dňa 22. 4. 2024 (pondelok) v čase od 9:30 do 16:00 hod. v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Problémy s eForms pokračujú

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prvé vyšetrovanie narušenia trhu zahraničnými subvenciami prináša výsledky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Európska komisia začala 16.2.2024 svoje prvé vyšetrovanie potenciálneho narušenia trhu zahraničnými subvenciami. Zámerom je, aby príjemcovia zahraničných dotácií nevyužívali nespravodlivú výhodu pri získavaní verejných zákaziek v EÚ na úkor spravo...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 12. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prehľad rozhodovacej a metodickej činnosti úradu v predchádzajúcom týždni je zverejnené v sumárnom týždennom reporte.

Záverečná medzinárodná konferencia k projektu Zodpovedné verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 25. marca 2024 zorganizoval v rámci projektu „Zodpovedné verejné obstarávanie“ financovaného z Grantov EHP a Nórska programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca, ktorého správcom je Ministerstvo investícii,...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 11. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie Vám každý týždeň prináša prehľad výstupov rozhodnutí a metodických usmernení ÚVO spracovaných v jednoduchej forme, ktoré pomôžu účastníkom procesu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek a tiež napomáhajú vyvarov...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 10. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Prehľad výstupov úradu prináša sumarizáciu rozhodovacej a metodickej činnosti úradu v predchádzajúcom týždni.

Posúdenie taxatívneho znenia podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v rozhodnutí predsedu úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu na základe podaného rozkladu účastníka konania mesto Michalovce vydal rozhodnutie č. 5114-9000/2024 zo dňa 06.03.2024 vo veci zákazky na predmet „Michalovce-modernizácia mestskej plavárne“, ktorým znížil pokutu uloženú účastníkovi k...

Dobrovoľnosť využívania odborných garantov

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V Zbierke zákonov bola publikovaná novela, ktorá s účinnosťou od 31. 03. 2024 zavádza dobrovoľnosť využívania odborných garantov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.