Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo verejné obstarávanie


Najčastejšie chyby pri predkladaní žiadostí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. januára 2022 – Dovoľujeme si informovať, že Slovenská agentúra životného prostredia, ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia, z dôvodu eliminácie výskytu chýb, nedostatkov a zistení ...

Nový podcast o projekte „Zodpovedné verejné obstarávanie“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ako úrad využíva peniaze z tzv. „Nórskych fondov“?  Napríklad na osvetu MEAT kritérií. Ich podstatou je získať čo možno najvyššiu kvalitu za prijateľnú cenu. Teda aby sa v súťažiach nehodnotila len cena, ale aby sa čo najefektívnejšie napĺňal prin...

Webinár – Nové pravidlá verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Wolters Kluwer SR

Čo treba vedieť o zmenách účinných od marca 2022

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny na september a október 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou", "Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly" a "Súhrnné správy". ...

Spustenie webovej stránky národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Keďže verejné obstarávanie je jednou z priorít reformy verejnej správy, úrad v rámci operačného programu Efektívna verejná správa vypracoval národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku.

Téma Neplatnosť zmluvy uzatvorenej vo verejnom obstarávaní v novom podcaste

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Kedy môže ÚVO „napadnúť“ platnosť zmluvy? Aké dôsledky z toho vyplývajú pre verejného obstarávateľa? Odpovede na tieto a aj ďalšie otázky spojené s touto témou sa dozviete v novom podcaste, ktorý si pre vás pripravila Paulína Vargicová z odboru le...

ÚVO a NKÚ: Dávame na stôl riešenia pre vyvodzovanie zodpovednosti za narábanie s verejnými peniazmi

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ“)  presadzujú potrebu vyvodzovania zodpovednosti za hospodárenie s verejnými zdrojmi. „Každý občan má právo na to, aby sa s peniazmi, ktoré odvádza štátu,...

Zodpovedné VO vedie rozhovory s odborníkmi

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Počnúc aprílom 2020 bol spustený na Úrade pre verejné obstarávanie projekt s názvom „Zodpovedné verejné obstarávanie“, realizovaný v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca“ spol...

Webinár: Nové jednotné pravidlá VO pre eurofondy

Kategória: Aktuality Autor/i: GrantExpert

Verejné obstarávanie dostane konečne jednotné pravidlá. Od 15. 6. 2021 vstupuje do platnosti Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorú vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a in...

Workshop o agilnom verejnom obstarávaní – inventarizačná správa o obstarávaní IKT na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v spolupráci so zástupcami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zrealizoval 18. mája 2021 workshop k prebiehajúcemu projektu „Agilné verejné obstarávanie“, ktorý je financovaný z f...

Nový podcast k problematike sociálneho verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania  podporuje Európsky sociálny fond cez Operačný program Efektívna verejná správa a jeho realizáciu pevne uchopil Úrad pre verejné obstarávanie.

Nový podcast o dodatkoch k zmluvám uzavretým na základe verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Témou ďalšieho podcastu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je problematika uzatvárania dodatkov k zmluvám uzatvoreným na základe výsledku verejného obstarávania. Ako povedala Paulína Vargicová z odboru legislatívno-právneho na úrade, zásah do pr...

Výstupy zo seminára: Nástroje verejného obstarávania inovácií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 28. apríla 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska tento týždeň organizovalo seminár venovaný nástrojom verejného obstarávania inovácií.

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil novú metodickú pomôcku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Inštitút verejného obstarávania pripravil ďalší materiál pre odbornú a laickú verejnosť, ktorý môže byť nápomocný pri zodpovedaní otázok týkajúcich sa procesu verejného obstarávania. Snahou úradu bolo vytvoriť pomôcku, ktorá umožní vyhľadávanie vy...

Stále pracoviská pokračujú v aktívnej činnosti, v prvom štvrťroku takmer zdvojnásobili počet odborných usmernení

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Šesť stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), zriadených vlani postupne v jednotlivých regiónoch Slovenska so zámerom byť bližšie k verejným obstarávateľom a obstarávateľom, poskytlo v prvom štvrťroku tohto roka spolu 1 222 odbornýc...

Aktualizované príručky OP KŽP

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. apríla 2021 -  Dávame Vám do pozornosti aktualizované príručky pre prijímateľa SO – SAŽP a k procesu verejného obstarávania SO – SAŽP.

MAS: Kontrolné zoznamy k procesom kontroly verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 3. apríla 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti Kontrolné zoznamy RO pre IROP k procesom kontroly verejného obstarávania.

Vláda odobrila návrh zákona z dielne ÚVO o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda vo štvrtok 7. januára 2021 schválila návrh zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy.  Hlavným zámerom je záväzok na postupné znižovanie emisií skleníkových plynov najmenej o 40 perc...

M. Hlivák: Systém EVO je po dvoch rokoch neotrasiteľným lídrom na trhu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Modernizovaný štátny Informačný systém pre elektronické verejné obstarávanie (EVO), ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), je v prevádzke presne dva roky - od 18. októbra 2018. Neotrasiteľnú pozíciu lídra na slovenskom trhu si systém ...

Spustenie webovej stránky projektu Zodpovedné verené obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od marca tohto roku prebieha projekt Zodpovedné verejné obstarávanie, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Grantov EHP a Nórska.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.