Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Ďalší krok k udržateľnejším výrobkom na vnútornom trhu

Kategória: Aktuality

Európsky parlament a Rada prijali nariadenie č. 2024/1781, ktorým sa zriaďuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov. Ide o ďalší z legislatívnych nástrojov, prostredníctvom ktorých sa má dosiahnuť cieľ, aby sa Európska únia stala do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom.

Nariadením o ekodizajne sa stanovuje rámec na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti výrobkov a na zabezpečenie voľného pohybu na vnútornom trhu stanovením požiadaviek na ekodizajn, ktoré musia výrobky spĺňať, aby sa mohli uviesť na trh alebo do prevádzky. Nariadenie o ekodizajne sa dotýka aj niektorých povinností v kontexte verejného obstarávania. Úrad pre verejné obstarávanie z toho dôvodu v nadchádzajúcej dobe pripraví všeobecné metodické usmernenie, prostredníctvom ktorého odbornej verejnosti priblíži povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.