Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Články

Kontakt

Wolters Kluwer SR s. r. o.

Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Redakcia: Mgr. Zuzana Aštary, vovpraxi@wolterskluwer.com

E-mail technická podpora: online@wolterskluwer.sk

E-mail fakturácia: casopisy@wolterskluwer.sk

Bezplatný odpovedný servis poskytujeme len predplatiteľom portálu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.