Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Články

Partneri

www.akoobstarat.sk

Poskytuje praktické školenia a vzorové dokumenty pre "malých" verejných obstarávateľov. Ich cieľom je podeliť sa o skúsenosti a v rámci spätnej väzby získať nové podnety, informácie a pohľady na problémy vo verejnom obstarávaní - aj ja sa chcem stále učiť. Koncipujú školenia na základe požiadaviek účastníkov.

Asociácia vzdelávania samosprávy je predstaviteľom „koordinovaného systému vzdelávania pre samosprávu“ AVS prostredníctvom koordinovaného systému, ktorý tvoria RVC Košice, RVC Martin, RVC Michalovce, RVC Nitra, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Trenčín a RVC Trnava.

 

Experti na grantové poradenstvo. Už roky pracujú na množstve úspešných projektov veľkého rozsahu, ale takisto pomahajú získať dotácie na uskutočnenie menších projektov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam vedia ako správne napísať žiadosť o grant, aby mala čo najväčšie šance na úspech a na čo si dať pozor, aby ste sa vyhli prekážkam.

oso


OSO“ alebo Okrúhly stôl obstarávania je Občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR dňa 5.05.2017, ako dobrovoľná, záujmová, nezávislá a demokratická spoločenská organizácia, ktorá nemá politický, ani stranícky charakter s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky a združuje inštitúcie verejnej správy, právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby, zaoberajúce sa firemným nákupom a verejným obstarávaním. „OSO“ predstavuje platformu, ktorá vznikla ako odpoveď na aktuálne potreby zvyšovanie odbornosti a profesijnej kvalifikácie nákupných a obstarávacích tímov, ako odpoveď na potreby zvyšovania znalostnej ekonomiky v oblasti firemných nákupov a verejného obstarávania. 

ebiz

Spoločnosť eBIZ má dlhoročné skúsenosti a know-how v oblasti obstarávania, elektronickej komunikácie v obstarávaní a v elektronických aukciách (už od roku 1998). V súčasnosti patrí k lídrom medzi poskytovateľmi komplexných elektronických služieb v obstarávaní. Odborníci spoločnosti sú využívaní ako konzultanti a školitelia problematiky verejného obstarávania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.