Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Dotácia


Výška dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 31. januára 2024 - Výška dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku na rok 2024, ktorá vám bude poskytnutá, je zverejnená TU.

O dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2024 je možné požiadať na základe žiadosti o poskytnutie dotácie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -  25. januára 2024 - O dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2024 je možné požiadať na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorej vzor je uvedený v prílohe zákona o poskytovaní dotácií úradu každoročne od...

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 6. januára 2024 - Miestne samosprávy majú možnosť žiadať o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD). V uplynulých rokoch to bolo aj v štádiu rozpracovanosti.

Zverejnili vyhodnotenie žiadostí z Programu obnovy dediny pre rok 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 21. augusta 2023 - V rámci Programu obnovy dediny pre rok 2023 zverejnili zoznam úspešných žiadateľov o pridelenie podpory z Environmentálneho fondu.

Od 15. augusta možno žiadať o dotáciu na stravu pre deti vo výške 160 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 12. augusta 2023 - Od 15. augusta je možné požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 160 eur. Financie sú určené na pokrytie výdavkov na obed či iné jedlo pre školopovinné dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení. Upozorn...

Nová dotačná výzva: Podpora projektov zameraných na fyzickú debarierizáciu súvisiacu s oblasťou kultúry alebo umenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. júla 2023 - Ministerstvo kultúry SR zverejnilo novú dotačnú výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu fyzickej debarierizácie súvisiacej s oblasťou kultúry alebo umenia.

Návrh na zmenu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov MIRRI z 2021 na dotácie podľa zákona o regionálnom rozvoji

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. marca 2023 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR predložilo do medzirezortné pripomienkové konanie „Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z...

Plošné zavedenie dotácie na stravu pre deti v základných a materských školách od 1. mája 2023

Kategória: Aktuality

Bratislava - 21. februára 2023 – Národná rada SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je aj novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Opätovne tak zavádza plošné poskytovani...

Informácia pre žiadateľov o dotáciu pre oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva

Kategória: Aktuality

Bratislava – 21. februára 2023 – Environmentálny fond zverejnil informáciu k oprávnenosti žiadateľov pre oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva.

Podpora formou dotácie na rok 2023: Oblasť Ochrana a využívanie vôd

Kategória: Aktuality

Bratislava – 11. januára 2023 – Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje Špecifikáciu činn...

Podpora formou dotácie na rok 2023: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Kategória: Aktuality

Bratislava – 10. januára 2023 – Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje Špecifikáciu činností ...

Poskytovatelia sociálnych služieb môžu žiadať o dotáciu na úhradu zvýšených prevádzkových nákladov do 2.12.2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 22. novembra 2022 - Rezort práce zverejnil usmernenie a vzory žiadostí k poskytnutiu dotácie v rámci inflačnej pomoci.

Dotácia na energie pre zariadenia sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 10. mája 2022 -  Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny aktualizoval na svojom webovom sídle informácie týkajúce sa dotácií na energie a Plánu obnovy a odolnosti.

Dotácie na stravu sa upravia a doplatok dostanú školy i spätne

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. apríla 2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácie na stravu). Školy budú môcť získať mimoriadny doplatok dotácie aj spätne. 

O dotáciu na nájomné bude možné požiadať do konca apríla

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 21. februára 2022 - Podnikatelia, ktorých prevádzky boli počas 3. vlny pandémie povinne zatvorené, môžu požiadať o dotáciu na nájomné do konca apríla.

Schválené žiadosti o dotáciu na výživové doplnky k 3.12.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 7. decembra 2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo zoznam všetkých schválených  žiadostí  na výživové doplnky pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Dotácie Obnovme si svoj dom 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 3. decembra 2021 - Ministerstvo kultúry SR chce v roku 2022 prerozdeliť dotácie  v programe Obnovme si svoj dom vo výške viac ako 12 miliónov eur.  Rezort kultúry každý rok vyhlasuje dotačné výzvy pre rekonštrukciu pamiatok na Slovensku.

Poskytnú dotáciu na podporu ľudských práv

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. októbra – Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo informáciu o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ľudských práv na rok 2022.

Vláda schválila dotácie v pôsobnosti rezortu práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. októbra 2021 – Vláda SR dnes schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerst...

Dotácia na monitoring vôd

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. septembra 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na monitorovanie stavu, kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd. 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.