Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Dotácia


Schválené žiadosti o dotáciu na výživové doplnky k 3.12.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 7. decembra 2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo zoznam všetkých schválených  žiadostí  na výživové doplnky pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Dotácie Obnovme si svoj dom 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 3. decembra 2021 - Ministerstvo kultúry SR chce v roku 2022 prerozdeliť dotácie  v programe Obnovme si svoj dom vo výške viac ako 12 miliónov eur.  Rezort kultúry každý rok vyhlasuje dotačné výzvy pre rekonštrukciu pamiatok na Slovensku.

Poskytnú dotáciu na podporu ľudských práv

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. októbra – Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo informáciu o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ľudských práv na rok 2022.

Vláda schválila dotácie v pôsobnosti rezortu práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. októbra 2021 – Vláda SR dnes schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerst...

Dotácia na monitoring vôd

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. septembra 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na monitorovanie stavu, kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd. 

Novela zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 4. augusta 2021 – Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskyt...

Finančná podpora z balíka REACT-EÚ pre kultúrne inštitúcie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. júna 2021 - Slovensko žiada o finančnú podporu z balíka REACT-EÚ pre kultúrne inštitúcie. Cieľom je zmierniť dopad koronakrízy a pripraviť ich na podobné situácie v budúcnosti.

Dotácie na stravu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. júna 2021 – Poslanci NR SR schválili návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi...

Dotácie na detské ihriská bez bariér

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 3. júna 2021 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje na svoje web stránke o plánovanom postavení nových ekologických detských ihrísk bez bariér.

Dotácia rezortu školstva na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. mája 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2021 vyčlenilo finančné prostriedky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredn...

Od 1. januára platia nové limity pre obstarávanie nájomných bytov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. januára 2021 – Od. 1. januára 2021 platia nový limity obstarávacích nákladov  pre poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania. Nová vyhláška ustanovuje, že výška obstarávacích nákladov na 1 m2 podl...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.